Việt-Học Mạn Đàm :  Diễn Đàn Viện Việt Học
Unrelated topics! This is where "everything goes", a catch-all, clearing house questions & discussions. 
Goto Thread: PreviousNext
Goto: Forum ListMessage ListNew TopicSearch
Mai Tuyết Tinh Thần
Posted by: Loc (210.245.19.---)
Date: July 29, 2005 07:50PM
Câu "mai tuyết tinh thần" thường được các nhà thư pháp thể hiện. Xin chư vị tra cứu giúp:
- Câu này có ở sách nào hay điển nào không?
- Tôi tạm hiểu là tinh thần trong sạch, cao quý như mai và tuyết. Còn ý nghĩa gì sâu xa nữa chăng? Vậy đây là lời chúc, lời tán tụng hay lời ước nguyện?

Xin ghi giúp ra chữ Hán.

Đa tạ


Re: Mai Tuyết Tinh Thần
Posted by: Lê Bắc (---.dsl.sntc01.pacbell.net)
Date: July 29, 2005 10:29PM
Từ "Truyện Kiều" của Nguyễn Du, câu 17:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đầu lòng hai ả tố nga,
Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân.
Mai cốt cách tuyết tinh thần,
Mỗi người một vẻ m­ười phân vẹn mười.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Re: Mai Tuyết Tinh Thần
Posted by: Lê Bắc (---.dsl.sntc01.pacbell.net)
Date: July 30, 2005 10:49AM
Trích từ thread Truyện Kiều_2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Author: Siêng (---.dip.t-dialin.net)
Date: 04-16-05 19:19

Chữ mai nào đúng ?

Mai cốt cách, tuyết tinh thần,
梅骨格雪精神 Siêng
枚骨格雪精神 lvđường

Re: Mai Tuyết Tinh Thần
Posted by: AnhMỹ Trần (---.nas110.newark2.nj.us.da.qwest.net)
Date: July 30, 2005 08:44PM

Re: Mai Tuyết Tinh Thần
Posted by: Loc (210.245.18.---)
Date: July 31, 2005 09:24AM
Cám ơn quý vị. Tôi cũng trộm nghĩ là từ Truyện Kiều, nhưng thắc mắc rằng trong câu thơ Kiều này "mai" để chỉ cốt cách, "tuyết" chỉ tinh thần, sao lại có thể gộp cả mai và tuyết để chỉ tinh thần? Có thể coi là rút gọn được chăng? Hay là "Đoạn Trường Tân Thanh" đã dùng nhóm từ này để tả Thuý Kiều-Thúy Vân?

Re: Mai Tuyết Tinh Thần
Posted by: Toan (---.sympatico.ca)
Date: July 31, 2005 03:13PM
Tôi xin tặng bạn Lộc 2 bài thơ về Mai Tuyết Tinh Thần梅雪精神 ...

梅雪》Vịnh Mai Tuyết của nhà thơ Tô Đông Pha蘇東坡 đời Tống ...

梅雪
梅雪爭春未肯降
騷人擱筆費評章
梅須遜雪三分白
雪卻輸梅一段香

梅雪
有梅有雪不精神
有雪無詩俗了人
日暮詩成天又雪
與梅并作十分春

Re: Mai Tuyết Tinh Thần
Posted by: Toan (---.sympatico.ca)
Date: July 31, 2005 04:32PM
Lộc viết:
>- Tôi tạm hiểu là tinh thần trong sạch, cao quý như mai và tuyết. Còn ý nghĩa gì sâu xa nữa chăng? Vậy đây là lời chúc, lời tán tụng hay lời ước nguyện?

Bài thơ Thập Nguyệt Mai sau đây nói về "mai cốt cách", nếu bạn có hứng thú thì đọc !
十月梅Thập Nguyệt Mai
孤山暖煦小陽春
林下遙來策蹇人
楓葉紅隨雙本瘦
菊花黃讓一枝新
雪風動處添幽韻
潭影清時印洁塵
庾岭南枝偏獨早
愛他骨格最精神

Re: Mai Tuyết Tinh Thần
Posted by: Xích Phi hổ (---.fpt.vn)
Date: August 06, 2005 07:59AM
Hai bài Tuyết Mai nhị thủ đăng ở trên của bạn Toàn, tác giả là Lư Mai Pha chứ không phải Tô Đông Pha.

Re: Mai Tuyết Tinh Thần
Posted by: Toan (---.sympatico.ca)
Date: August 06, 2005 07:22PM
Cám ơn bạn Xích Phi Hổ nhắc tác giả là 盧梅坡Lư Mai Pha thay vì 蘇東坡Tô Đông Pha.

Nay đọc lại bài 梅雪》Vịnh Mai Tuyết (bài thứ hai) thì phát hiện tôi viết sai 1 chữ, cũng xin đính chánh:
Câu 1:
有梅有雪不精神 nên đọc 有梅無雪不精神
Bài thơ này có vài dị bản, nhưng tôi không bàn ở đây !Your Name: 
Your Email: 
Subject: 
Việt mode:     Off   Telex   VNI   VIQR   Combination
Powered by phpWebSite ©.       Theme design © Sharondippity