Hoa Văn Tường Giải :  Diễn Đàn Viện Việt Học
Sách Hoa Văn tự học 
Goto Thread: PreviousNext
Goto: Message ListNew TopicSearch
HOA VĂN TƯỜNG GIẢI: THẾ NÀO LÀ PHÚC? 福
Posted by: nmts (IP Logged)
Date: February 19, 2011 04:20PM
Hình chụp, hình vẽ & văn: nmts


Chữ phúc rất đẹp này ở trưóc cửa Bảo Quang Thiền Viện, tại Thành Đô, Tứ Xuyên. Tương truyền ai tới đó rờ chữ phúc, sẽ được phúc. Sự thực như thế nào? Ba bà này đã rờ tới rồi, vui cười, đắc phúc, đắc phúc. Một bà khác đang chờ đợi để hái phúc. Phúc, mọi người đều hiểu, nghĩa là vui vẻ, sung sướng. Tại sao tổ tiên ta đã viết chữ phúc như thế? Tại sao chữ phúc này có thể diễn tả ý tưởng sung sướng?


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Mục đích của chương trình HOA VĂN TƯỜNG GIẢI là giúp đỡ các bạn mới học hiểu biết rõ ràng kết cấu từng chữ, giúp các bạn cảm thấy dễ nhớ mặt chữ, giúp các bạn biết đọc và hiểu ý nghĩa nhiều chữ chưa học; HOA VĂN TƯỜNG GIẢI cố gắng giúp các bạn “học một biết mười”.

Mến tặng các bạn học Hoa văn và các bạn nào muốn hiểu rõ thêm về mỗi chữ Hoa.

Nếu bạn cảm thấy khó hiểu, khó nhớ, không rõ rệt, khô khan, thì xin cho biết ngay để soạn giả cải tiến; nếu bạn cảm thấy dễ hiểu, dễ nhớ, hữu ích, thì xin giới thiệu cho các bạn khác hay.

Yêu cầu duy nhất ở đây là: sau mỗi bài học, bạn phải phê bình hoặc nói lên cảm nghĩ chân thành của bạn; chỉ viết lên một chữ “hay hoặc dở hoặc kém hoặc dễ hoặc khó…” , một chữ thôi cũng được. Nếu viết hai ba chữ thì càng hay; viết vài câu thì càng quỳ. Đó là học phí; đó là nghĩa cử.

Nghĩa cử là hành động hợp lý, đúng, nên làm. Tại sao tổ tiên ta viết chữ nghĩa như thế này để diễn tả ý đúng, nên, hợp lý, chính đáng? Soạn giả sẽ tường giải tại đây.

Bài sau: Tặng các thầy cô dạy Việt văn. “THỊ TẠI MÔN TIỀN NÁO. X”

Re: HOA VĂN TƯỜNG GIẢI: THẾ NÀO LÀ PHÚC? 福
Posted by: Lí Nhĩ Chân (IP Logged)
Date: February 19, 2011 06:01PM
Thuyết văn giải tự

(Đông Hán - Hứa Thận soạn)

示部
[Thị bộ] Phúc


祐也从示畐聲方六切
Hựu dã. Tòng thị bức thanh. Phương lục thiết.

Tốt lành vậy. Theo bộ 'thị', âm 'phúc'. Phương lục thiết.

_________________


Đây là chữ hình thanh. Chữ biểu nghĩa, ý nói việc cúng tế cầu thần linh thời xưa ban tốt lành. Có thể thấy trong chữ giáp cốt.

Re: HOA VĂN TƯỜNG GIẢI: THẾ NÀO LÀ PHÚC? 福
Posted by: Lí Nhĩ Chân (IP Logged)
Date: February 20, 2011 12:10AM
Ta đều biết chặng đường từ khi có chữ giáp cốt đến chữ khải mà ta đang dùng ngày nay trải qua hàng nghìn năm. Chữ giáp cốt xuất hiện vào thời Thương. Chữ khải xuất hiện vào thời Tần - Hán. Có nhiều chữ sau khi viết theo lối chữ khải lại xa nghĩa gốc theo lối chữ giáp cốt.

Như chữ phúc là chữ khải, được Hứa Thận thời Hán giải nghĩa là chữ hình thanh, nhưng ngược về thời Thương thì nó là chữ hội ý.


Chữ phúc theo lối giáp cốt, kim văn, triện

[/img]http://pic.wenwen.soso.com/p/20100307/20100307174507-1238531978.jpg [/img]

Ta thấy theo lối giáp cốt và kim văn thì bên cạnh bộ (ý chỉ về tế thần) có vẽ hình một cái hũ đựng rượu để tế thần.

Re: HOA VĂN TƯỜNG GIẢI: THẾ NÀO LÀ PHÚC? 福
Posted by: Lí Nhĩ Chân (IP Logged)
Date: February 20, 2011 12:11AM
Chữ phúc theo lối giáp cốt, kim văn, triện

http://pic.wenwen.soso.com/p/20100307/20100307174507-1238531978.jpg

Re: HOA VĂN TƯỜNG GIẢI: THẾ NÀO LÀ PHÚC? 福
Posted by: Đồ bì (IP Logged)
Date: March 09, 2011 05:28AM
tượng hình cái bàn thờ ngoài sân, nơi đặt các đồ cúng nên các chữ thuộc bộ này đều liên quan đén việc cúng tế.Sorry, only registered users may post in this forum.
Powered by phpWebSite ©.       Theme design © Sharondippity