Tiếng Việt :  Diễn Đàn Viện Việt Học
Diễn đàn thảo luận về mọi đề tài liên quan đến tiếng Việt, nguồn gốc tiếng Việt, v.v ... 
Goto Thread: PreviousNext
Goto: Forum ListMessage ListNew TopicSearch
Goto Page: Previous12
Current Page: 2 of 2
Re: Su-Sê, Phu-Thê ? Phần 2.
Posted by: Nguyễn Cung Thông (IP Logged)
Date: September 20, 2011 04:26PM
Thêm vài dữ kiện

Phu thê 夫 妻 thật ra không dùng nhiều như phu phụ 夫 婦


· 序卦》:“ 有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子
《Dịch·Tự quái》 : “hữu thiên địa nhiên hậu hữu vạn vật,hữu vạn vật nhiên hậu hữu nam nữ,hữu nam nữ nhiên hậu hữu phu phụ,hữu phu phụ nhiên hậu hữu phụ tử

三綱 Tam Cương 君臣 父子 夫婦 quân thần, phụ tử, phu phụ


Như đã ghi nhận trong trang trước, năm 1937 có từ bánh sô sê (Gustave Hue/GH), GH ghi phu phụ , nhất phu nhất phụ (un mari et la femme, monogamie) ... và chỉ ghi phu thê = phu phụ . Năm 1931, Đào Duy Anh soạn Hán Việt Tự Điển cũng ghi phu phụ, KHÔNG ghi phu thê. Năm 1950, Hoàng Thúc Trâm soạn Hán Việt Tân Từ Điển không thấy dùng phu thê, nhưng có mục "Phu Phụ tài sản chế" ...

Vài hàng gợi ý

Re: Su-Sê, Phu-Thê ? Phần 2.
Posted by: Nguyễn Cung Thông (IP Logged)
Date: October 16, 2011 01:19AM
Các bạn còn quan tâm đến tiếng Việt kính,

Hôm nay rảnh một tý (một chút *chuột), lại đem vài ý mọn cùng trao đổi ... Xem lại cuốn Chỉ Nam Ngọc Âm Giải Nghĩa (A), phần 8 (Bính bộ đệ bát) thì thấy gần 50 tên bánh đượt kê ra mà không thấy tên sô sê, su sê hay phu thê. Cuốn này có lẽ soạn vào khoảng TK XVIII. Xem lại cuốn Vân Đài Loại Ngữ (cool smiley, khoảng 13 tên bánh được ghi ra mà không thấy tên bánh sô sê, su sê hay phu thê ...

Vài hàng cùng đóng góp

(A) "Chỉ Nam Ngọc Âm Giải Nghĩa" Trần Xuân Ngọc Lan phiên âm và chú giải - NXB Khoa Học Xã Hội (Hà Nội 1985)
(cool smiley "Vân Đài Loại Ngữ" tác giả Lê Quý Đôn - Trần Văn Giáp biên dịch và khảo thích, Trần Văn Khang làm sách dẫn, Cao Xuân Huy hiệu đính và giới thiệu (NXB Văn Hoá Thông Tin - Hà Nội (2006)

Re: Su-Sê, Phu-Thê ? Phần 2.
Posted by: Nguyễn Cung Thông (IP Logged)
Date: October 16, 2011 01:38AM
Erratum đượt > được (xin lỗi - hình như gốc Bắc khó đổi?)

Re: Su-Sê, Phu-Thê ? Phần 2.
Posted by: nguyễn Vĩnh-Tráng (IP Logged)
Date: October 21, 2011 03:19PM
Kính xin cám ơn Quý Vị Độc Giả đã góp ý. Tôi được học hỏi nhiều.
Kính,
VT.

Goto Page: Previous12
Current Page: 2 of 2


Your Name: 
Your Email: 
Subject: 
Việt mode:     Off   Telex   VNI   VIQR   Combination
Powered by phpWebSite ©.       Theme design © Sharondippity