Tiếng Việt :  Diễn Đàn Viện Việt Học
Diễn đàn thảo luận về mọi đề tài liên quan đến tiếng Việt, nguồn gốc tiếng Việt, v.v ... 
Goto Thread: PreviousNext
Goto: Forum ListMessage ListNew TopicSearch
Lãng tử có nghĩa là gì?
Posted by: Dũng (IP Logged)
Date: October 18, 2010 05:53AM
Xin hỏi Lãng tử nghĩa là gì? Tử ngoài nghĩa con,chết, màu tím thì còn có nghĩa là gì nữa? Tử trong Khổng Tử, Lão Tử, ... có phải là người không?
Xin cám ơn

Re: Lãng tử có nghĩa là gì?
Posted by: Lí Nhĩ Chân (IP Logged)
Date: December 15, 2010 01:52AM
浪子 lãng tử

lãng: sóng
tử: con, thằng, kẻ


- Nghĩa đen: con sóng

- Nghĩa bóng: Kẻ lơ đãng, phóng túng, tùy tiện, không theo quy tắc nào cả...Your Name: 
Your Email: 
Subject: 
Việt mode:     Off   Telex   VNI   VIQR   Combination
Powered by phpWebSite ©.       Theme design © Sharondippity