Tiếng Việt :  Diễn Đàn Viện Việt Học
Diễn đàn thảo luận về mọi đề tài liên quan đến tiếng Việt, nguồn gốc tiếng Việt, v.v ... 
Goto Thread: PreviousNext
Goto: Forum ListMessage ListNew TopicSearch
Goto Page: Previous123
Current Page: 3 of 3
Re: Luật Đánh Vần Tiếng Việt
Posted by: Nguyễn Hợp (IP Logged)
Date: October 18, 2008 07:14AM
trích: [ Vậy, theo tôi, qu không dính dáng với c và k. Cho q = c thì chữ “đi qua” sẽ có thể thành “đi cua” sao? Chữ “qui y” sẽ có thể thành “cui y”; “quì lạy” thành “cùi lạy” sao? ]

Không có việc "đi qua" thành "đi cua", "qui y" thành "cui y", "quỳ lạy" thành "cùi lạy" đâu bác. k, q, c là 1; nếu có chuyển thì phải thành: "đi coa/koa", "cuy/kuy y", "cuỳ/kuỳ lạy"
Chúng ta đều biết các vần có âm đệm (u/o=w) với: hoà, khoá, goá, ngoạ xoa, doạ, toả, loa, đoá, nhoà, qua (koa), ... khác các vần có nguyên âm đôi (ua) với: hùa, khùa, ngụa, xua, đua, tủa, lùa, cua (kua),...

Về g (trong "gì") và gi (trong "giêng") thì đúng là nên thống nhất thành j (jì, jiêng,...)

Re: Luật Đánh Vần Tiếng Việt
Posted by: AnhMỹ Trần (IP Logged)
Date: October 31, 2008 11:48AM
Tôi cũng nghi như bạn Nguyễn Hợp khi lược bỏ nhiều chữ cho chỉ một âm Kờ thôi .

Nhưng về âm Gi mà bạn phải cho thêm một character vào bộ chữ cái tiếng Việt mà
không chấp nhận được cách viết Gi thì bạn đã đi giật lùi rồi.

Hiện tượng nhiều character chỉ phát một âm có rất nhiều trong ngôn ngữ các nước,
ít nhất tôi biết trong tiếng Anh và tiếng Hán. Cách viết này làm giảm số lượng
các chữ cái trong bảng chữ cái. Cách khác, đối nghịch với cách lợi dụng các chữ
cái có sẵn, là cách bịa ra chữ cái mơi . Ví dụ trong tiếng Nga, âm Gi của ViệtNam
được viết bằng một chữ cái như Double X (tiếng Anh thì có Double V). Cũng trong
tiếng Nga, nguyên âm I-A được viết bằng một chữ cái như R đối xứng.

Trở lại tiếng Việt, nếu các phụ âm đều chỉ được có một chữ cái thôi, thì có thể
phải thêm nhiều chữ cái vào bộ chữ cái tiếng Việt như:

ch, gi, nh, qu (thay bằng c hay k), tr, vân vân mà tạm thời chưa nghĩ ra.

Re: Luật Đánh Vần Tiếng Việt
Posted by: Nguyễn Hợp (IP Logged)
Date: November 11, 2008 10:25AM
Vâng, rõ ràng là không thể dùng 1 chữ cái cho 1 âm của TV (cả nguyên âm lẫn phụ âm) như bác Anh Mỹ Trần (AMT) đã nói. Chữ TV viết dựa trên bảng chữ cái Latinh, mà bảng này chỉ có 26 chữ nên chắc chắn không thể đáp ứng kiểu 1 chữ - 1 âm, cho riêng TV cũng chưa đủ chứ chưa nói đến các thứ tiếng khác.
Vậy thì người ta ghép kiểu 'c' + 'h' = 'ch' thì cũng là hợp lí. Tuy nhiên có một số trường hợp dùng chưa hợp lí và có lẽ nên thay đổi để cho hợp lí hơn; trong đó có trường hợp 'gi'.
Cùng 1 âm 'gi' nhưng lại viết bằng 2 kiểu chữ khác nhau là G và GI thì có khác gì C-K-Q?
- Trong từ 'GÀ' thì chữ G mang âm 'g'
- Trong từ 'GÌ' thì chữ G mang âm 'gi'
- Trong từ 'GIÀ' thì chữ G + chữ I lại mới mang âm 'gi'
ta hãy so sánh với:
- Trong từ 'LÀ' thì chữ L mang âm 'l'
- Trong từ 'LÌ' thì chữ L vẫn mang âm 'l'
- Trong từ LÌA' thì chữ L lại vẫn mang âm 'l'
Không chỉ cặp L-'l' mà còn H-'h', X-'x', T-'t', N-'n', ... đều như L cả, không có gì bàn cãi.

Hơn nữa, để ý đến vần 'ia', nếu ghép với âm 'l' ta có từ LIA, ghép với âm 'ch' ta có từ CHIA, ghép với âm 'r; ta có từ RIA, ... Nhưng nếu ghép với âm 'gi' thì không rõ là viết làm sao? May thay từ này là từ có vần nhưng vô nghĩa trong tiếng Việt (mà TV thì còn rất nhiều vần, chữ là từ vô nghĩa nhưng ta chưa khai thác để mở rộng và làm phong phú thêm từ vựng, ngoài cái cách truyền thống và phổ biến nhất là lấy lại từ Hán_Việt); nếu không thì có lẽ không có 'gi' như bây giờ?
Giả sử ta dùng chữ J cho âm 'gi' thì JÀ, JÌ và JÌA (nếu có) sẽ hoàn toàn tương thích giống như L, H, X, T, N, ... Khi này đánh vần cũng dễ dàng hơn. Mà những chữ này ta cũng không thể đọc lộn qua chữ khác được.

Muốn thay đổi thì cái mới không những hợp lí hơn mà còn phải tương thích, thay thế dễ dàng cho cái cũ và không xung đột với cái khác. Vì vậy nếu có thay đổi thì nên thống nhất dùng chữ J cho âm 'gi'. Tất nhiên hiện tại tiếng Việt vẫn là tiếng Việt như thế đó thì tôi vẫn dùng GI, tôi không có nói là "không chấp nhận được cách viết GI". Vậy bác AMT cũng đừng nên nói là "đi giật lùi" nhé! Mong bác chia sẻ thêm!

Re: Luật Đánh Vần Tiếng Việt
Posted by: Thọ Hâm (IP Logged)
Date: December 22, 2008 10:32AM
Còn một trường hợp đặc biệt là tình Hà Tây. Ở đây nổi tiếng vì có những làng mà dân cư nói đến mấy giọng khác nhau! Giọng người Hà Tây "lơ lớ" và cũng dễ bị nhận ra. Theo tìm hiểu thì được biết xưa kia nơi đây là vùng mà các tù binh bị lưu đày, chủ yếu là tù binh Chàm. Có lẽ vì thế mà tiếng nói của người dân ở đây bị ảnh hưởng của mạn Thanh Hóa, Nghệ An hay miền Trung nói chung. Người ta cứ hay trêu nhau câu :"Ợ Bá Vi cỏ cón bo vang" - "Ở Ba Vì có con bò vàng"!

Cũng là nơi những người bị lưu đày (tù binh, trộm cướp, ...) là Tiền Hải, Thái Bình. Người ta vẫn truyền miệng câu sau để trêu người Tiền Hải :"Con tâu tắng nội dưới đồng sâu" - "Con trâu trắng lội dưới đồng sâu"!

Re: Luật Đánh Vần Tiếng Việt
Posted by: AnhMỹ Trần (IP Logged)
Date: December 24, 2008 09:34AM
Trích:
"Hơn nữa, để ý đến vần 'ia', nếu ghép với âm 'l' ta có từ LIA, ghép với âm 'ch' ta có từ CHIA, ghép với âm 'r; ta có từ RIA, ... Nhưng nếu ghép với âm 'gi' thì không rõ là viết làm sao? "

Bạn đã tìm được chỗ hở của âm [gi] ghép với âm [ia] và âm [a].
Tôi thử tìm cách ghép chúng thì tìm được vài ví dụ sau:
giặt gịa, giạ lúa
cái gĩa, giã gạo
mặc dù tôi cũng không chắc các từ "Giặt gịa, cái gĩa" có đúng không.
Khi âm [gi] ghép với âm [ia] thì một chữ "i" được lược bỏ đi.
Điều này cũng đúng khi âm [gi] đi với âm [iết].
Việc này làm cho tiếng Việt không có âm [gi] tương tự với [dết, tết, hết, rết, ...]

Re: Luật Đánh Vần Tiếng Việt
Posted by: Ngoc Lan (IP Logged)
Date: April 02, 2010 02:26AM
Thật hay là mình đã tìm được diễn đàn này. Mình cũng đang lúng túng khi dạy con mình đánh vần chữ quy: sẽ là qu -y ( quo - y ---> quy) hay là q- uy ( ku - uy ---> quy) ???
Có ai giúp mình với, cám ơn các bạn nhiều.

Re: Luật Đánh Vần Tiếng Việt
Posted by: AnhMỹ Trần (IP Logged)
Date: April 17, 2010 02:05AM
Bạn chỉ cần học hỏi thày giáo của con bạn thì sẽ biết.
Tiện đây, tôi nói luôn, cũng là bàn về phụ âm [gi] và các chữ có "gi."

1- Phụ âm [gi] được viết bằng "gi" gồm 2 chữ cái "g" và "i."
Phụ âm này chỉ là âm dẫn đầu, chứ không thể là âm giữa hay âm cuối
trong một âm tiếng Việt. Nó có thể ghép với các nguyên âm, mà ta đã
biết nguyên âm có thể viết bằng một chữ cái hay nhiều chữ cái, và
nguyên âm viết bằng nhiều chữ cái thì có thể là nguyên âm có nhiều
âm tố. Những nguyên âm có thể gây tranh cãi khi đi sau âm [gi] là
[ia] và [iêt]. Hai nguyên âm này khi đi sau âm [gi] thì chữ viết không
có 2 chữ "i" mà chỉ có 1 chữ "i" thôi. Ví dụ: "giã, gịa, giết."

Tương tự như trên, có thể bàn về phụ âm [qu] và các chữ có "qu."

2- Phụ âm [qu] được viết bằng "qu" gồm 2 chữ cái "q" và "u."
Phụ âm này chỉ là âm dẫn đầu, chứ không thể là âm giữa hay âm cuối
trong một âm tiếng Việt. Nó có thể ghép với các nguyên âm, mà ta đã
biết nguyên âm có thể viết bằng một chữ cái hay nhiều chữ cái, và
nguyên âm viết bằng nhiều chữ cái thì có thể là nguyên âm có nhiều
âm tố. Những nguyên âm có thể gây tranh cãi khi đi sau âm [qu] là
[uy] và bắt đầu bằng [uy] như [uyên], [uyết]. Những nguyên âm này khi
đi sau âm [qu] thì chữ viết không có 2 chữ "u" mà chỉ có 1 chữ "u"
thôi. Ví dụ: "quy, quỵ, quỹ, quỳ, quyên, quyến, quyện, quyết, quyệt."

Re: Luật Đánh Vần Tiếng Việt
Posted by: Thanh Châm (IP Logged)
Date: October 30, 2011 12:36AM
Tôi sinh ra, lớn lên, học tập từ lúc nhỏ đến lớp 12 tại Hà Nam (Nhưng rất may là đúng vào vùng giọng nói dễ nghe). Những năm học CĐSP thì ở Hà Nội ngôi trường của Trung Ương. Sau khi ra trường lại chọn mảnh đất Đà nẵng (Trung tâm của miền Trung) để sinh sống và làm việc. Tại Đà Nẵng, tôi lại may mắn vì được giảng dạy tại một trường trọng điểm (Học sinh của quận trung tâm thành phố, là con của các bậc phụ huynh ở trung tâm, đầu các ngành). Điều đó bắt buộc tôi rèn luyện và... chuẩn từ lúc nào không biết.
Ở ngoài Bắc, tôi thường nhầm lẫn giữa ch/tr; x/s; d/gi (kể cả tên của tôi "Châm" cũng không có nghĩa, vì đúng phải là "Trâm" (Nhờ vậy tên tôi trở thành "hiếm").
Ở Miền Trung tôi lại phát hiện ra nhiều người nhầm lẫn nhất vẫn là dấu hỏi và dấu ngã. Sự phát hiện thú vị này đã làm tôi bắt buộc phải học và sửa chữa (kể cả viết chính tả và đánh vần, đọc).
Kết quả là các con của tôi, nhiều học trò của tôi đã trở nên CHUẨN.
Thưa các anh, chị. Viết đúng chính tả,đánh vần đúng từ thì ta mới hiểu từ đúng: Vậy là người Việt, chúng ta phải ĐÁNH VẦN ĐÚNG, VIÉT ĐÚNG thì mới HIỂU ĐÚNG cho dù chúng ta đang sống ở đâu trên trái đất này.(Dù có nhiều lúc tôi thể hiện đủ thứ giọng nói của các vùng miền cho con, học trò, bạn bè vui khi cần)
Vậy chúng ta nên đi du lịch, sống mỗi nơi một thời gian ngắn, chúng ta sẽ tự CHUẨN.

Re: Luật Đánh Vần Tiếng Việt
Posted by: Nguyễn Phước Đáng (IP Logged)
Date: February 21, 2012 03:24AM
Kính quí vị quan tâm,
Bạn Lily đưa bài viết khá công phu để chỉ cách đánh vần chữ Việt.
Nhưng tôi cảm thấy bạn Lily vẫn chịu ảnh hưởng xca1ch nghiên cứu chữ Việt theo các nhà ngôn ngữ học Tây Phương.
Đâu đó trên trang nầy tôi có góp ý về chuyện đánh vần rồi. Nhưng chưa được rạch ròi lắn
Nay, sau khi đọc bài của bạn Lily, tôi xin mạo muội viết ra đây tóm lược cách nghiên cứu chữ Việt bằng cái nhìn hoàn toàn VN, đơn giản, dễ hiểu. Và đem áp dụng vào việc dạy trẻ thì rất dễ và học trò của các bạn sẽ trở thành thần đồng, vì có thể chỉ trong 1 tháng, đứa nào thông minh sẽ đọc thông viết thạo chữ Việt. Bạn dạy 3, 4 hay 5, chúng sẽ biết 10.
Ngoài 60 chữ (có cả dấu) là chữ âm, chỉ có 1 nguyên âm, thì còn chừng 6,000 chữ đơn khác đều thành tạo bằng cách “ráp 2 âm để tạo ra một âm khác”. Có âm đó rồi, đem ráp với âm khác nữa sẽ tạo thêm một âm khác nữa, tức thêm một chữ nữa để ghi lời nói của người Việt. Nguyên tắc nầy nhất quán, chung cho mọi chữ.
*
* *
Chữ quốc ngữ là chữ ghi âm bằng mẫu tự la-tinh: Quốc ngữ có 29 mẫu tự, chia ra như sau;
- 12 mẫu tự chánh âm: a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y, ă, â,
(Chánh âm là âm phát ra tiếng, phải có ít nhứt 1 chánh âm trong một chữ, mới thành một chữ ghi được lời nói)
- 17 mẫu tự phụ âm: b, c, d, đ, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x.
(Phụ âm là tử âm, âm không phát ra tiếng. Cho nên ráp bao nhiêu phụ âm vào nhau đều không thành chữ. Không phát ra tiếng, nên không ghi được tiếng nói của người Việt)
27 mẫu tự không đủ âm để tạo chữ, nên người ta chế thâm âm bằng cách ráp 2 mẫu tự lại đế thêm âm:
- i+ê, u+ô, ư+ơ để có thêm 3 chánh âm iê, uô, ươ.
- c+h, k+h, n+g, n+h, p+h, q+u, t+h, t+r, để có thêm 8 phụ âm kép ch, kh, ng, nh, ph, qu, th, tr.
Rốt lại âm của quốc ngữ có tới 39 âm, tôi gọi là mẫu âm (tức âm căn bản), phân ra:
- 15 chánh âm: a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y, ă, â, iê, uô, ươ.
- 24 phụ âm:
. 16 phụ âm đơn: b, c (k), d, đ, g (gh), h, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x.
. 8 phụ âm kép: ch, kh, ng (ngh), nh, ph, qu, th, tr.
*
* *
Cách tạo chữ: Mỗi nguyên âm a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y đã phát ra tiếng, nên ghi được 10 chữ, thêm dấu thanh vào thì có được 60 chữ.
Không kể 60 chữ nầy vào. Còn lại bao nhiêu chữ đều được tạo thành bằng cách ráp 2 âm vào với nhau:
1) tạo chữ ráp vần (Lấy 39 âm ráp lại từng cập sẽ có chữ như sau):
1.1.- Chữ vần xuôi (phụ âm táp với nguyên âm)
Thí dụ: ba, be, bê, bo, bơ, bô, bu, bư (không có by)
Ca, ke, kê, ki, co, cơ, cô, cu, cư, ky.
Da, de, dê, di, do, dô, dơ, du, dư, (không có dy)
Đa, đe, dê, đi, đo, đô, đơ, đu, đư, (không có đy)
…………
Ta có 24 phụ âm và 10 nguyên âm. Vậy tối đa ta có được 24 x 10 = 240 vần xuôi. Không tới số nầy vì có khá nhiều phụ âm không ráp được với y.
Các chữ vần xuôi nầy, đánh vần rất dễ. Trước hết ta dạy học trò đọc tên âm 39 mẫu âm. Và chỉ cách cho học sinh đọc không ra tiếng các phụ âm. Thí dụ chữ cơ, ta bảo chúng mở miệng phát ra cơ, nhưng chưa ra âm ơ, ngưng ở đó. Khi gặp chữ ca, thì phát âm cơ chưa ra tiếng thì nhập a vào sẽ ra chữ ca ngay, cách dương nhiên. Như vậy dạy đánh vần mà như không có đánh vần. Chúng ta dạy chừng vài chữ thì tự học trò đọc được tất cả vần xuôi. Nói dạy 2, 3, 4 mà học trò biết 10 là như vậy.
1.2.- Chữ vần ngược (chánh âm ráp với phụ âm sau).
Thí dụ: ac, ach, am, an, ang, anh, ap, at.
Ec, em, en, eng, ep, et, (không có ech, enh)
Êch, êm, ên, ênh, êp, êt, (không có êc, êng)
………..
Ta có 15 chánh âm và 8 phụ âm sau, nhưng y không ráp được với phụ âm nào cả. Và chỉ có a ráp được với tất cả 8 phụ âm sau. Còn bao nhiêu chỉ ráp được tối đa là 6 phụ âm sau mà thôi. Đo đó có chừng 14 x 5 = 70 vần ngược thôi. Vần ngược không phát ra âm đương nhiên khi ta đọc tên 2 âm liền nhau, mà ta phải áp đặt tên cho tiếng phát ra. Thí dụ: đọc liền âm a với âm ch không ra được âm ach. Thầy cô phải đọc lên âm đó để học trò phải thuộc lòng. Dạy vần ngược khó hơn dạy vần xuôi.
Tuy nhiên khi dạy được 1 vần ngược rồi, thì học trò gần như đọc được chữ ráp vần, khi chúng ta hướng dẫn từ đầu rằng mỗi chữ là do 2 âm ráp lại. Khi chúng thấy chữ mang chẳng hạn, chúng có thể thấy ra âm mơ ráp với âm ang, chúng sẽ đánh vần như vần xuôi m-ang ra ngay tiếng mang. Vậy học xong vần ngược thì gần như đương nhiên học sinh đọc được gần hết chữ Việt.
1.3 và 1.4.- Chữ vần hợp âm và chữ vần hoà âm.- (chánh âm ráp với nguyên âm)
Thí dụ: ai, ia, eo, êu, ui, oi, iu, uôi, ươi, ươu là Vần hợp âm.
Oa, oe, uê, uy là vần hoà âm (2 âm trộn vào nhau)
Học thêm 14 vần hoà âm và hợp nầy thì coi như học trò đọc hết chữ Việt rồi. Thí dụ gặp chữ phai chúng có thể tự mình thấy ra phụ âm phơ và vần hợp âm ai. Chúng đọc 2 âm liền nhau như cách đánh cần vần xuôi thì ra ngay chữ ph-ai (phai).
2) Chữ ráp vần: (có vần xuôi ráp với vần ngược).
Thí dụ: toan, tuyết, hoàng, thuyên.
Chúng ta chỉ cho học sinh một lần cho chúng biết những chữ phức tạp nầy là các cấu tạo chữ bằng cách ráp vần xuôi có o hay vần xuôi có u với vần ngược phía sau. Vậy phân ra làm hai rồi đọc liền vần xuôi với vần ngược thì ra ngay tiếng của chữ đó. Chỉ một vài lần là tự nhiên học sinh tự đọc được chữ chúng chưa được học.
Thầy cô không cần dạy 32 vần thật khó dạy sau đây: OAC, OACH, OAI, OAM, OAN, OANG, OANH, OAT, OAY, OĂC, OĂN, OĂNG, OĂT, UÂC, UÂN, UÂNG, UÂT, UÂY, OEC, OEO, OEN, OENG, OET, UÊCH, UÊNH, UYA, UYÊN, UYÊT, UYNH, UYT, UYU.
Những vần nầy thật ra là chữ ráp vần (2 âm ráp lại thành 1 âm mới) Thí dụ chữ Oanh, oan, oai là do 2 ân o và anh ráp lại (oanh), o và an ráp lại (oan), o và ai ráp lại (oai). Vậy cứ đọc liền 2 âm thì ra ngay tiếng của chữ đó. Gặp chữ khuếch, học sinh cũng biết chữ đó do vần xuôi khu ráp với vần ngược êch. Chúng đọc liền 2 vần đó thì đương nhiên ra ngay tiếng khuếch của chữ đó.
Thưa quí vị, tôi nói không ngoa đâu. Chữ Việt khó đối với người nước ngoài và con em chúng ta ở nước ngoài là khó ở chỗ 5 dấu giọng.
Cái đó chỉ có cách học thuộc lòng thôi, khi chúng ta dạy 10 nguyên âm: a, á , à, ả, ã, ạ. Khi chúng đọc được hết 10 nguyên âm có dấu, hy vọng chúng quen giọng trầm bổng đó, rồi khi gặp vần ngược có thể đọc đúng được án, àm, ản, ãn, ạn… Và khi được vậy thì chúng hoàn toàn đọc thông thạo được chữ Việt.
Riếng chữ quốc, mà nhiều người thảo luận rắc rối về cách đánh vần. Thật ra chữ đó cũng bình thường như các chữ khác, nghĩa là cũng do 2 âm ráp lại. Âm quơ ráp với âm ốc, qu-ốc. Học trò đọc 2 âm liền nhau thì đương nhiên ra âm quốc. Chữ quang do âm quơ ráp với âm ang. Đọc liền 2 âm sẽ ra tiếng quang. Đơn giản như vậy, nhất quán như vậy cho mọi chữ Việt, chứ không phải quang là chữ quoang bỏ di bớt âm o như bạn Lily nói (Đó là nghiên cứu chữ Việt dựa theo cách nghiên cứu của các nhà ngôn ngữ nước ngoài nghiên cứu chữa Việt)
Quí vị thử áp dụng dạy con cháu trong nhà hoặc dạy học trò vỡ lòng, quí vị sẽ thấy lời tôi quả quyết là đúng, chỉ 1 - 2 tháng là trẻ nhỏ đọc được thông thạo chữ Việt. Dạy người lớn nước ngoài, tôi nghĩ còn nhanh hơn nữa. Dạy 1 họ sẽ biết 10.

KÍnh,
Nguyễn Phước Đáng

Re: Luật Đánh Vần Tiếng Việt
Posted by: bacle (IP Logged)
Date: February 21, 2012 04:28AM
Bác quá chủ quan. Bác đang ở San Jose, vậy thì mời bác lại TTVN Văn Lang tình nguyện dạy thử. Tụi cháu đã dạy được 30 năm mà cũng không dám tự tin là có thể dạy vài ba tháng thì học sinh có thể thông thạo được, ít nhất cũng vài ba năm khi 1 tuần chỉ học 2,3 giờ.

Re: Luật Đánh Vần Tiếng Việt
Posted by: Trần Anh Mỹ (IP Logged)
Date: February 21, 2012 12:05PM
Con tôi đang học lớp 3 tiếng Việt, nhưng tôi cũng không bắt nó phải
đọc được tiếng Việt. Có lẽ phải lên thêm vài lớp nữa mới chắc.
*
Con em gái nó thì đang học lớp 1 tiếng Việt nhưng chưa hết các vần.
*
Chỉ tiếc một điều là hình như không có lớp cao như lớp 7 lớp 8.
Các lớp ở đây chỉ là các lớp 1-2 ở ViệtNam mà kéo giãn ra thôi.
*
Tôi tốn rất nhiều công sức giúp chúng làm bài tập ở nhà, chủ yếu
là ghép vần và đọc được cho đúng. Đứa con gái đang học lớp 1 thì
đọc không phân biệt rõ các dấu, nhất là dấu không, huyền và sắc.
Hầu hết các từ trong sách của nó thì không bao giờ xài trong nhà.
Vì thế, chúng hoàn toàn học sách vở, không hiểu nghĩa, và nói như
con vẹt.
*
Ví dụ bài tập lớp Một có:
Chú Tư đi qua phà.
Bé phá quá bị phạt.
Mẹ pha cà phê.
*
Chữ Tư thì phải dạy, vì nó chỉ biết đếm số Một Hai Ba Bốn thôi.
Phà cũng phải dạy, vì nó chẳng bao giờ nói đến Phà hay Đò ngang cả
mặc dù nó đã đi qua phà ở đây.
Phá cũng phải dạy, vì các con tôi ít bị la mắng vì quậy nghịch.
Đúng nghĩa thì phải giải thích bằng tiếng Anh là quậy nghịch chứ
không phải là phá hỏng. Sách viết bằng tiếng địa phương mà.
Cà Phê cũng phải dạy, vì trong nhà tôi không bao giờ có mà nói,
mặc dù chúng rất quen thuộc cà phê ở Mỹ.
Pha cũng phải dạy, vì tiếng Anh là Làm cà phê kia.
Làm cà phê vì có nhiều loại lắm. Chỉ có loại không bã thì mới pha thôi.
Chỉ mấy từ rất thông thường này mà không ít công dạy đâu.
Nhất là phải cho nó đọc được dấu, và nghe cho ra được thế nào
là Pha, Phá và Phà.
*

Re: Luật Đánh Vần Tiếng Việt
Posted by: Nguyễn Phước Đáng (IP Logged)
Date: February 21, 2012 06:43PM
Kính bạn Bắc Lê,
Tôi nói 1 tháng học có thể đọc được hết chữ Việt là nói phải đến lớp học 5 ngày/tuần đối với trẻ thông minh. Với trẻ thường thì có thể trong 2 tháng, nếu dạy theo cách tôi viết ở trên.
Có một lần, tôi đề nghị với TTVN Văng Lang để thuyết trình trước giáo viên của Trung Tâm cách dạy nầy. Nhưng rất tiếc Trung Tâm đã từ chối với lý do "Chúng tôi cũng đã dạy như vậy rồi!".
Kính bạn Trần Anh Mỹ,
Tôi cũng đã nói, cái khó trong chữ Việt là dấu giọng, đối với người nước ngoài và đối với trẻ Việt ở nước ngoài.
Tôi cho rằng học mau biết, vì chúng ta dạy vài vần thì tự trẻ biết tự học các vần khác. Tôi lại xin kê rõ ra dưới đây:
Thí dụ dạy vần xuôi:
b, ba, be, bê, bi, bo, bô, bơ, bu, bư.
c (k), ca, ke, kê, ki, co, cô, cơ, cu, cư, ky.
d, da, de, dê, di, do, dô, dơ, du, dư.
đ, đa, đe, đê, đi, đo, đô, đơ, đu, đư.
g (gh), ga, ghe, ghê, ghi, go, gô, gơ, gu, gư.
h, a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y,
l, a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y,
m, a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y,
n, a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư,
r, a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư,
s, a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y,
t, a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y,
v, a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y,
x. a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư,
ch, a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư,
kh, a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư,
ng(ngh), a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư,
nh, a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư,
ph, a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y,
qu, a, e, ê, i, o, ơ,
th, a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư,
tr. a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư,

Chữ Việt có 203 vần xuôi. Tôi nghĩ chỉ dạy chừng 46 vần cho 5 phụ âm trên là có thể những trẻ thông minh tự học được 157 vần còn lại cho 17 phụ âm sau. Mộc buổi dạy 46 vần xuôi rất dễ. Cái hay là bọn trẻ không thụ động a ê đọc theo thầy cô, mà do suy luận mà tự học.
Vần ngược không dạy một lần được, vì 2 âm đọc liền nhau có khi không d8u7o7ng nhiên ra tiếng như mình muốn, mà phải áp đặt tiến phát ra.Chỉ có vài vần ngược phát âm dương nhiên khi đọc liền 2 âm, như an, am, on, om, in, im, ôn, ôm, em, êm,ơn,ơm. Những vần nầy đọc liền 2 âm sẽ phát ra tiếng đương nhiên như vần xuôi (dĩ nhiên phụ âm không phát ra âm ơ.) Học được vần ngược nào thì lấy phụ âm ráp vào để học chữ mới luôn. Thí dụ học được vần ngược an, ta chỉ học sinh lấy phụ âm b, c, d, đ... ráp với an để ra chữ ban, can, dan, đan...
Thưa các bạn dạy như vậy, bọn trẻ sẽ học nhanh lắm để đọc được chữ Việt. Dĩ nhiên đọc được là một chuyện còn hiểu nghĩa là chuyện khác.
Tôi nói một hai thánh thì học sinh đọc được, nhưng không nói đọc và hiểu được câu văn. Chuyện hiểu được còn nhiều năm, có khi phải học suốt đời.
Kính,
Nguyễn Phước Đáng.
Tb.- Bạn Bắc Lê, địa chỉ e-mail của tôi là namkymietvuon@gmail.com.
Nếu bạn vận động được với Hiệu trưởng TT Văng Lang tập hợp được giáo viên của TT và mời thêm được giáo viên của các TT bạn càng tốt, thì bạn mail cho tôi biết ngày giờ và địa điểm, tôi sẵn sàng đến thuyết trình và trả lời tất cả thắc mắc về chuyện quốc ngữ.

Re: Luật Đánh Vần Tiếng Việt
Posted by: bacle (IP Logged)
Date: February 21, 2012 08:09PM
Kính bác Nguyễn Phước Đáng,

Qua 30 năm dạy tiếng Việt, TTVN Văn Lang cũng đã thử đủ cách rồi, do đó khi đọc qua cách của bác, thì cháu thấy họ cũng nói đúng là "Chúng tôi cũng đã dạy như vậy rồi!".

Vì vậy, vấn đề ở đây không phải là thuyết trình thêm một lần nữa, mà cháu mong bác lại tình nguyện dạy 1 lớp riêng cho bọn trẻ học sinh, để từ đó có thể so sánh kết quả với các lớp khác. Sau một năm, chúng ta có thể rút ra kết luận từ thực nghiệm, hơn là chỉ dùng lý thuyết xuông.

Nếu bác muốn thảo luận thêm về vấn đề chữ quốc ngữ, họ tên người Việt, v.v.. thì bác có thể lại trường VL vào mỗi chủ nhật, có nhiều người cũng có rất nhiều kinh nghiệm về các vấn đề này lắm, và cũng rất thích thảo luận thêm.

Kính,

Lê Bắc

Re: Luật Đánh Vần Tiếng Việt
Posted by: Nguyễn Phước Đáng (IP Logged)
Date: February 22, 2012 06:28PM
Bạn Lê Bắc mến,
Có phải bạn là người đã nhìn ra tôi trong ngày G/s Nguyễn Ngọc Bích RMS ở San Jose không? Trước kia mình chưa hề biết mặt nhau. Chừng tôi lên phát biểu, bạn nghe tên tôi và nhớ lại những chuyện trên Web VNy2k, bạn mở Cell phone truy ra bài cũ và gọi tôi chỉ cho coi và tự giới thiệu là Lê Bắc. Phải bạn đó không?
Nếu đúng vậy thì mình có duyên với nhau.
Tôi thì khá già rồi(77 tuổi). Năm nay trông còn già hơn năm bạn gặp tôi lần đầu đó. Đứng lớp cả năm, e không nổi.
Tuy nhiên, tôi muốn dạy thử theo cách tôi đề nghị. Tôi chỉ dạy đến lúc học trò đọc được chữ Việt thôi.
Nếu cách dạy nầy quả thật là nhanh, thì tôi ngưng dạy sớm. Nếu chậm, thì tôi cũng phải dạy cho đến lúc chúng đọc được chữ Việt.
Vậy Lê Bắc thương thảo với Hiệu Trưởng Văng Lang nhé. Hay Lê Bắc làm cầu nối giữa Hiệu Trưởng với tôi, hẹn ngày nào đó cho tôi gặp Hiệu Trưởng để trao đổi. Rồi sau đó tôi chuẩn bị, để đến Tựu trừng tới, mình thí nghiệm cách dạy của tôi.
Ý tôi là muốn nhận 1 lớp sĩ số cỡ 30. Trong lúc tôi dạy, đề nghị cô giáo hay thầy giáo lớp đó đến dự kiến, để sau nầy thấy có kết quả như tôi dự kiến thì sau đó cô, thầy sẽ dạy theo cách đó luôn. Bằng không thì thôi.
Thiện ý của tôi là tìm cách dạy chữ Việt cho dễ và kết quả nhanh.
Tôi tình nguyện như vậy, bạn Lê Bắc nghĩ xem trường Văng Lang chịu không?
Thân,
Nguyễn Phước Đáng.
TB.- Bạn Lê Bắc cho tôi số phone để mình liên lạc với nhau về việc nầy nhé. Phone cho nhanh.

Re: Luật Đánh Vần Tiếng Việt
Posted by: Trần Hoa (IP Logged)
Date: November 11, 2014 08:12AM
vậy muốn sửa cho HS đánh vần sai vần uyên thành vần uên thì hướng dẫn thế nào nhỉ?

Re: Luật Đánh Vần Tiếng Việt
Posted by: ngoc han (IP Logged)
Date: February 25, 2015 05:06AM
quên

Goto Page: Previous123
Current Page: 3 of 3


Your Name: 
Your Email: 
Subject: 
Việt mode:     Off   Telex   VNI   VIQR   Combination
Powered by phpWebSite ©.       Theme design © Sharondippity