Tiếng Việt :  Diễn Đàn Viện Việt Học
Diễn đàn thảo luận về mọi đề tài liên quan đến tiếng Việt, nguồn gốc tiếng Việt, v.v ... 
Goto Thread: PreviousNext
Goto: Forum ListMessage ListNew TopicSearch
Đắc Nông có nghĩa là gì ?
Posted by: Nguyễn Quốc Bửu (IP Logged)
Date: March 03, 2009 12:36AM
Xin các bậc thức giả vui lòng cho biết "Đắc Nông" (tỉnh mới tách khỏi Đắc Lắc) có nghĩa là gì ? Xin cám ơn.

Re: Đắc Nông có nghĩa là gì ?
Posted by: ntd1712 (IP Logged)
Date: March 10, 2009 08:26AM
Theo Bình Nguyên Lộc trong tác phẩm Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam, ông cho biết Đăk (của Khả Lá Vàng) có nghĩa là nước, nhưng đoạn giải thích ấy ngắn quá và cũng không có đề cập đến Nông. Câu hỏi của bác rất thú vị, hy vọng sẽ sớm biết tỏ tường.

Re: Đắc Nông có nghĩa là gì ?
Posted by: Lê Hải Nam (IP Logged)
Date: July 18, 2009 05:15AM
Tiếng Mnông-Stiêng (Bahnar nam:

Dak, dăk: nước (water), dòng nước chảy, suối sông (watercourse), đất nước (country)

Phnông, P'nông, M'nông, Mơnông: người (người Mơnông tự xưng họ là NGƯỜI, còn các tộc khác không phải là Mơnông tức không phải người....giống hệt người Eskimô tự gọi họ là INUIT và cho tất cả các tộc khác là Quỷ)

(Tuy nhiên trong tiếng Khmer, láng giềng của người Mơnông thì Phunông, Mơnông có nghĩa là NGƯỜI RỪNG, hay MỌI RỢ)

Vậy Dak Nông : vùng ĐẤT (nước, lãnh thổ) của CON NGƯỜI (Mơnông)

Re: Đắc Nông có nghĩa là gì ?
Posted by: Lê Hải Nam (IP Logged)
Date: July 18, 2009 05:26AM
INUIT trong tiếng Eskimo ở Canada là NGƯỜI, lãnh thổ của họ gọi là NUNAVUT(nay là một lãnh thổ tự trị của Canada)

NUNAVUT (theo tiếng Inuit): vùng đất của con người, tức ý nghĩa giống hệt DAK NÔNG.

Tư duy của người Inuit ở Bắc cực khuyên (North polar circle) và người Mơnông ở vùng Tây nguyên VN sao mà gống nhau thế!

Re: Đắc Nông có nghĩa là gì ?
Posted by: levietdieu (IP Logged)
Date: August 03, 2009 11:05PM
Hay quá.
Xim cảm ơn hai chữ Đắc Nông.

LV Điểu

Re: Đắc Nông có nghĩa là gì ?
Posted by: Nguyễn Quốc Bửu (IP Logged)
Date: August 25, 2009 08:13PM
Xin chân thành cám ơn bác Lê Hải Nam, hy vọng có ngày được gặp Bác để trực tiếp cảm tạ. Nguyễn Quốc Bửu-Sóc Trăng.

Lăk có nghĩa là gì ?
Posted by: Marcophily (IP Logged)
Date: September 12, 2009 02:40AM
Nhân tiện, xin các bác cho biết chữ Lăk trong Đăk Lăk, hồ Lăk... nghĩa là gì? Viết Lăk hay Lắc hay Lắk đúng hơn? Cảm ơn các bác!Your Name: 
Your Email: 
Subject: 
Việt mode:     Off   Telex   VNI   VIQR   Combination
Powered by phpWebSite ©.       Theme design © Sharondippity