Hán Việt :  Diễn Đàn Viện Việt Học
Diễn đàn thảo luận về các đề tài của chữ Hán Việt. 
Goto Thread: PreviousNext
Goto: Forum ListMessage ListNew TopicSearch
Tiếng Hán-Việt?
Posted by: Nguyen Thoi Vinh (---.hsd1.md.comcast.net)
Date: October 21, 2008 11:12AM
Trong quyển từ điển Hán-Việt của Đào Duy Anh có một khối những từ mục có thể nói là người Việt hoàn toàn không dùng. Vậy, có nên gọi chúng là "Hán-Việt" chăng, thưa quý cụ quý bác? Nếu là không thì nên gọi chúng là gì? Xin cám ơn.

Re: Tiếng Hán-Việt?
Posted by: Nguyễn.Ng (---.dsl.pltn13.sbcglobal.net)
Date: October 26, 2008 05:56AM
..trong các tự điển hoặc từ điển Hán Việt dĩ nhiên có rất nhiều âm Hán Việt mà VN không dùng hoặc ít dùng đến, như 'chẩm ma: thế nào', 'chẩm: cái gối' .v.v., mục đích để đọc các văn bản chữ Hán, và thường các bản văn chữ Hán VN dịch ra âm Hán Việt ở dưới thường ghi là dịch âm, những âm Hán Việt như 'xã hội' 'du lịch' v.v tuy cũng là âm Hán Việt nhưng VN đã dùng quen nên trở thành như tiếng Việt, và thường nói đến ngôn ngữ thì VN thường gọi là 'tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tàu.v.v.' ít ai nói ' âm Anh, âm Pháp.v.v' .Theo tôi hiểu thì các âm Hán Việt VN có dùng đến thì là 'tiếng Hán Việt' , còn các âm HV không dùng thì vẫn gọi là 'âm Hán Việt', riêng không biết các nhà ngôn ngữ học VN định nghĩa ra sao..

Hán Việt và ý nghĩa từ
Posted by: Trung Dung (---.lightspeed.irvnca.sbcglobal.net)
Date: January 31, 2013 03:45PM
Xin cho biết ý nghĩa của từ Anh Thư, Nữ Lưu

Re: Tiếng Hán-Việt? nghĩa là gì vậy...giúp e nhé
Posted by: ngô văn long (---)
Date: August 23, 2013 08:37AM
Cao chẩm sàng thượng ngọa
Thể thái yếu thư tung
Hô hấp nhu tự nhiên
Mặc tưởng tĩnh dữ tung
Hấp thời tưởng tịnh tự
Hô khí khước tưởng tung
Tung tự tâm trung niệm
Cơ nhục đồng thời tung
Trên tung đầu hạng tý
Tái tung phúc dữ hung
Tùy hậu tung yêu bối
Thoái túc tôi hậu tung
Phục tra tam biên hậu
Toàn thân đô phóng túng
Ngũ tạng dữ lục phủ
Biệc giác thỉ dữ tung
Hô hấp quân tế định
Ý thủ tiểu phúc trung
Thử thời tâm nhập tĩnh
Tự thùy phi thùy trung
Lịch thời phiến khắc hậu
Khởi lai tái hoạt động
Thử pháp cần cần luyện
Nhật cửu khả kiến công

Re: Tiếng Hán-Việt?
Posted by: anbinh4u (58.186.141.---)
Date: October 11, 2013 02:28AM
BẠn Trung Dung thân,
Anh Thư là một cặp từ dùng với "Anh hùng", một nam, một nữ.
Giờ hay nói "Nữ anh hùng" là sai, vì nếu dịch hẳn ra Nôm thì là "đàn ông gái" ha ha.
Còn Nữ Lưu là từ chỉ chung phụ nữ...Trong văn xưa hay thấy viết các câu như "hạng nữ lưu chúng tôi..."
Thân
ABYour Name: 
Your Email: 
Subject: 
Việt mode:     Off   Telex   VNI   VIQR   Combination
Powered by phpWebSite ©.       Theme design © Sharondippity