Hán Nôm - Software :  Diễn Đàn Viện Việt Học
Diễn đàn thảo luận về các nhu liệu Hán Nôm của Viện Việt Học và thân hữu thực hiện. 
Goto Thread: PreviousNext
Goto: Forum ListMessage ListNew TopicSearch
Goto Page: 12Next
Current Page: 1 of 2
HanNomIME: Chức năng gõ có khoảng trống
Posted by: Hoai Huong (129.246.254.---)
Date: June 27, 2005 07:55AM
Xin nhắc với quý vị Bàn gõ HanNomIME có chức năng thêm một khoảng trống (space) sau mỗi chữ, nếu vị nào có nhu cầu cần dùng.

Nó là cái nút S (space), giữa nút M (mouse) và F (font).

Sở dĩ nhắc ở đây vì có người bạn không biết Bàn gõ có chức năng này, đánh xong 5,000 chữ rồi ngồi cặm cụi, cắm cúi thêm 5,000 cái khoảng trống vô mỗi chữ nữa! Cũng là một cách luyện tính kiên nhẫn :-), nhưng mà... kỹ thuật cũng có cái hay của nó. :-))

Kính,

HH

Re: HanNomIME: Chức năng gõ có khoảng trống
Posted by: Nam-Viet (---.hsd1.ca.comcast.net)
Date: October 01, 2005 10:31AM
...Minh dung HanNomIME de danh chu Nom...after I have intert about 4-5 characters...the characters afterwards would be overlaping, one is on top of the other...Anybody knows what's wrong w/ it????????

Thanks,
Viet

Re: HanNomIME: Chức năng gõ có khoảng trống
Posted by: Hoai Huong (---.res.east.verizon.net)
Date: October 01, 2005 04:56PM
This problem is related to the Han Nom B font, not the IME.
I don't understand why it happens, but here is how to fix it:

Start --> Run. Type in "Regedit"
Follow this path:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\LanguagePack

Delete SURROGATE=(REG_DWORD)0x00000002

Reboot your computer.

Please let us know if you have any more problems.

HH

Re: HanNomIME: Chức năng gõ có khoảng trống
Posted by: Nam-Viet (---.hsd1.ca.comcast.net)
Date: October 01, 2005 09:55PM
Thanks a lot for the help HH. After deleting the SURROGATẸ....it works finẹ.

Thanks again,
Viet

Re: HanNomIME: Chức năng gõ có khoảng trống
Posted by: Linh Winn (---.hsd1.ma.comcast.net)
Date: October 11, 2005 03:57PM
To whom it may concern,

My computer runing WinXP Pro and Office XP, as HanNomIME required, but I still having a hard time to user it with MS word, any time I click on HanNom Icon it bring up MS Access I even try to open Nom Template but it doesn't help at all, can you tell me what I do wrong and please help me.

Thank you

Linh Winn

Re: HanNomIME: Chức năng gõ có khoảng trống
Posted by: Hoai Huong (129.246.254.---)
Date: October 12, 2005 04:41AM
What you did was correct. It's supposed to open Access. Just say "open", put the application on the left of the screen, start tying a Quốc Ngữ word, select the Nôm word. It will automatically open MS Word for you (with the word inserted).

You don't have to open the template .

If you have other Word documents open, the Nôm character will be inserted into wherever your cursor is.

Hope it helps.

HH

Re: HanNomIME: Chức năng gõ có khoảng trống
Posted by: Nguyễn.Ng (---.dsl.pltn13.pacbell.net)
Date: October 13, 2005 10:42AM
To whom, may wander into here smiling smiley !, and concern about typing IME:
Hiện giờ Babelmap version 1.11.3 mới nhất đã support tra chữ theo bộ thủ và nét bao gồm luôn chữ Nôm nên tạm có thể dùng như bảng tra để tra chữ Nôm trên văn bản ngoài máy PC.
[www.babelstone.co.uk]
Thêm một điều nữa là nếu update các security patch của MS thì HanNomIME sẽ...nghỉ hè vĩnh viễn...

Re: HanNomIME: Chức năng gõ có khoảng trống
Posted by: Hoai Huong (129.246.254.---)
Date: October 13, 2005 12:11PM
Nguyễn.Ng wrote:

> To whom, may wander into here smiling smiley !, and concern about typing
> IME:
> Hiện giờ Babelmap version 1.11.3 mới nhất đã support
> tra chữ theo bộ thủ và nét bao gồm luôn chữ Nôm
> nên tạm có thể dùng như bảng tra để tra chữ Nôm
> trên văn bản ngoài máy PC.
> [www.babelstone.co.uk]

BabelMap is a lookup tool, not a typing tool. You can use BabelMap to lookup for Nôm characters that are not present in the IME database (yet).

> Thêm một điều nữa là nếu update các security patch
> của MS thì HanNomIME sẽ...nghỉ hè vĩnh viễn...

Please elaborate. I don't understand.

HHRe: HanNomIME: Chức năng gõ có khoảng trống
Posted by: Nguyễn.Ng (---.dsl.pltn13.pacbell.net)
Date: October 13, 2005 01:57PM
to HH,
oh! Sorry that I made you a little confused what I 've posted, the Babelmap is really sure not a Nom IME, but as I wrote to "whom may happen wander in to this topic" (not you or who is responsible to the Nom IME), may be interesting about Nom. That is Babelmap a nice tool to find the meaning of Nom characters if it's not in Pc, in Pc when on the net if I encounter a Nom word ,which I don' t know its meaning I just copy and paste to Babelmap to convert the character to Unicode number and then go to Nom foundation, paste the code to the code lookup pane to know what meaning it is, but if I met the Nom words .. Let’s say!..in books .!, how can I copy the Nom words into Pc to know what pronunciation, and the meaning of it.?, then which the help of newest version which can lookup for Nom words in Radical index which includes Nom chars to know the word code number, then ..you know ! is easy with the Nom code to know its meaning by IME or Nom foundation in net, again I interesting which this tool and want to suggest small tip to whom having the same problem of mine.

and second... as I wrote "and to whom who concern "..I agian say this to others, but this may interest to you !, I updated the security patch of MS for service pack 1(not 2) Win XP, and the Nom IME not worked any more, it said: error ! 53, file not found!, I had to uninstall the patch and it work nice again, so.. goodbye to security patch, sorry..Mr MS, ...and sorry for the Viet slang " taking vacation forever" just meaning not work any more, or unemployment, which my friends and I use it commonly(..I thought every Vietnam people know it), and I just said a caution to who want to install the updates for Windows and also uses the Nom IME.

Re: HanNomIME: Chức năng gõ có khoảng trống
Posted by: HuuVinh (---.itri.org.tw)
Date: October 13, 2005 04:56PM

> Nguyễn.Ng wrote:

> ...., but if I met the Nom words .. Let’s
> say!..in books .!, how can I copy the Nom words into Pc to know
> what pronunciation, and the meaning of it.?, then which the
> help of newest version which can lookup for Nom words in
> Radical index which includes Nom chars to know the word code
> number, then ..you know ! is easy with the Nom code to know its
> meaning by IME or Nom foundation in net, again I interesting
> which this tool and want to suggest small tip to whom having
> the same problem of mine.
>

Nguyễn.NG

Gõ 1 chữ Nôm lạ (không biết âm, không biết bộ, khong biết mã Unicode...) vào Word là 1 điều khổ nhọc vì phải tra tự điển vòng vòng hoặc vào Babelmap tìm chữ như bạn nói. Babel map đúng là 1 tool rất tốt để tìm chữ có trong Unicode. Song tra bằng bộ thủ để tì`m 1 chữ Nôm trong Unicode là điều khổ nhọc vô cùng, là vì bộ thủ của chữ Nôm trong Unicode không thống nhất theo ý của chữ như ta thường dùng đối vo+'i chữ Hán. Vídụ bạn muốn tìm chữ 畑 , đối với chúng ta, đây là chữ Nôm Đèn thì ne^n tra bô Ho?a, nhưng thu+.c ra chữ này không được xe^'p vào bộ Hoả!!!
Một cách tra chữ rất hay không cần biết chữ này bộ gì ma` chỉ cần nhận ra thành phần của chữ là tìm ra ngay:
Ví dụ bạn muốn tìm chữ Đèn (giả dụ bạn không biết bộ gì) nhưng bạn biết chữ này bao gồm chữ Hỏa và chữ Điền. Bạn vào TDCNTD dùng chức năng "Tập hợp chữ" , gõ 2 thành pha6`n này (chu+~ Ha'n Hoả và điền) vào là bạn có thể tra ra tất cả các chữ Nôm có 2 thành phần na`y cấu tạo nên chữ đó. Nhanh và tiện vô cùng. (Dĩ nhiên chữ này phải có trong database của TD)

HuuVinh

Re: HanNomIME: Chức năng gõ có khoảng trống
Posted by: Nguyễn.Ng (---.dsl.pltn13.pacbell.net)
Date: October 13, 2005 08:00PM
xin cám ơn b. HuuVinh,
đã nhắc cho tôi biết bản Tđ chữ Nôm ở đây có function tra chữ theo tổ hợp chữ, cũng lạ ...thực tình hình như đã lâu tôi có tra theo cách đó mà sao không thể nào paste chữ vào cái ngăn lookup được, lúc đó tôi nghĩ là chắc có vấn đề kỹ thuật gì đó thuộc về IE browser nên tôi bỏ qua và quên khuấy luôn không thử lại , nhưng lần này thì được, đó là một function tra chữ đặc biệt rất hay và độc đáo của tự điển này, mà tđ Hán chưa có, trừ kiểu tra chữ Hán nhanh nhất là tra kiểu tứ giác hiệu mã vì không phải mất công đếm nét chữ. Tuy thế tôi vẫn muốn giới thiệu BabelMap vì công cụ đó dùng offline được cho những ai vì trường hợp nào đó không vào được trang Web này như ở VN chẳng hạn...Don't you think.? smiling smiley

Re: HanNomIME: Chức năng gõ có khoảng trống
Posted by: Hoai Huong (---.res.east.verizon.net)
Date: October 14, 2005 01:18AM
To Mr. Nguyen,

Thank you for your clarifications. No problem - I really didn't understand what you meant, so I asked...

You gave us good information, about the SP1 security patches. I didn't have any problems, but other people might. And this might be one of the solutions for them. Security in MS Office products, in general, is a complicated issue.

Tra chữ bằng tập hợp chữ trong TdCNTD:
1. Copy 2 or more characters;
2. Click on "Tập hợp chữ" in Tự điển
3. Click on the tiny icon right under "Tìm chữ" (tra chữ trong clipboard).

HH

Re: HanNomIME: Chức năng gõ có khoảng trống
Posted by: del (---)
Date: November 14, 2005 02:04AM
Tôi không download đc HanNomIMẸ Bác nào làm ơn cho tôi đường dẫn khác đị
Thank


Re: HanNomIME: Chức năng gõ có khoảng trống
Posted by: Hoai Huong (129.246.254.---)
Date: November 14, 2005 05:23AM
Bác thử ngõ này xem sao:

www.trangnhahoaihuong.com/HanNomIME .zip

Nhưng mà xin delete cái space trước dấu chấm trong cái URL, tại vì không hiểu sao trên Diễn đàn này khi gõ IME + chấm thì thành chữ IMẸ.

HH

Re: HanNomIME: Chức năng gõ có khoảng trống
Posted by: Lê Văn Ðặng (---.proxy.aol.com)
Date: November 14, 2005 06:35AM
www.trangnhahoaihuong.com/HanNomIME.zip
1) Gõ dấu chấm sau chữ M. trở lại thêm chữ E trước dấu chấm IM. --> IME.
2) Gõ IME .zip, trở lại delete spac .
lvd

Re: HanNomIME: Chức năng gõ có khoảng trống
Posted by: Hoai Huong (129.246.254.---)
Date: November 14, 2005 07:35AM
Kính thưa Thầy Đặng,
Con xin cám ơn Thầy đã chỉ dẫn.
HH

Re: HanNomIME: Chức năng gõ có khoảng trống
Posted by: Thanh (---.hsd1.ca.comcast.net)
Date: November 15, 2005 06:23PM
Íve just install the HAN NOM hi res fonts...but some how it says that the file is damagẹ...I could view the Nom characters with the Arial Unicode font...anybody khows what's wrong???

Thanks,

Thanh

Re: HanNomIME: Chức năng gõ có khoảng trống
Posted by: Hoai Huong (129.246.254.---)
Date: November 16, 2005 06:59AM
>it says that the file is damagẹ...

The high-resolution fonts do not work on some PCs.
Please try the low-resolution fonts. They don't look as sharp, but look good enough.
The Arial Unicode MS font has a very limitted number of Nom characters.
Hope it helps.
HH

Re: HanNomIME: Chức năng gõ có khoảng trống
Posted by: Thanh (---.hsd1.ca.comcast.net)
Date: November 16, 2005 06:18PM
smiling smiley forgot I am using an old pc. I could view the characters fine now with the Han Nom low resolution fonts now...thanks 4 your help HH.

May run into next time again
when I have a problemsmiling smiley,

Thanh

Re: HanNomIME: Chức năng gõ có khoảng trống
Posted by: Phong (---.hsd1.ca.comcast.net)
Date: July 01, 2007 11:10PM
Hi,

Could we use HanNomIME with office 2007?

Thanks,

Phong

Goto Page: 12Next
Current Page: 1 of 2


Your Name: 
Your Email: 
Subject: 
Việt mode:     Off   Telex   VNI   VIQR   Combination
Powered by phpWebSite ©.       Theme design © Sharondippity