Hán Nôm - Software :  Diễn Đàn Viện Việt Học
Diễn đàn thảo luận về các nhu liệu Hán Nôm của Viện Việt Học và thân hữu thực hiện. 
Goto Thread: PreviousNext
Goto: Forum ListMessage ListNew TopicSearch
for Hoai Huong/bàn gõ
Posted by: RichardLe (---.itri.org.tw)
Date: June 12, 2005 09:15PM
Open bàn gõ
1. Type Đám
2. You will see the word 76CE displayed at the second place from the bottom

I think this is wrong

RL

Re: for Hoai Huong/bàn gõ
Posted by: Khúc Thần (---.fbx.proxad.net)
Date: June 14, 2005 12:02PM
Dear Mr Richard Le,

Yes, what you think seems to to be right but the Bảng tra chữ nôm of the Viện Ngôn ngữ học (1976) does give at the character no. 2231 the following information (p. 107):áng --> áng mây
ang --> cái ang đong thóc
đám --> đám cưới


It looks rather strange despite the given exemple.

So I have to type the character with all its pronunciations.

Thank you very much for feedbacking.

Sincerely

khúc thần


Re: for Hoai Huong/bàn gõ
Posted by: Hoai Huong (129.246.254.---)
Date: June 28, 2005 10:50AM
Hôm nay trời thật đẹp. HH ngồi vẩn vơ nhìn những ÁNG mây trắng trôi bềnh bồng, chợt nghĩ ra: có phải ĐÁM là đọc nghĩa chữ ÁNG chăng? Đám mây = áng mây .

Còn một chữ ĐÁM (mây) nữa, dùng trong Nhị Độ Mai, là VŨ + ĐẠM, lấy bộ VŨ làm ý.

HH

Re: for Hoai Huong/bàn gõ
Posted by: siêng (---.dip.t-dialin.net)
Date: July 04, 2005 03:28PM
Áng mây

[...]

Ngửa mặt lên thấy các áng mây bồng bềnh trải ra bốn bề, đáy hơi sẫm màu có các viền trắng bao quanh. Cúi mặt xuống cũng lại thấy các áng mây trải ngang thành một mặt biển nhấp nhô mênh mông. Nhiều khi mây kết lại nặng trĩu và loang loáng các quầng sáng nhấp nháy kéo theo những tiếng ầm ì đùng đục.
[...]

Re: for Hoai Huong/bàn gõ
Posted by: Huong Ho (---.iad.untd.com)
Date: July 31, 2005 06:01AM
Tôi tìm mã của 䜹 .Tôi theo đúng lời chỉ dẫn: Tra âm theo mã Unicode:
• Chọn nút tròn Mã (thay vì Âm).
• Gõ vào một số Unicode, không có chữ U+ (ví dụ: 6717, 53E8),
xong nhấn enter.
nhưng thấy trả lời not found .Xin Hoai Huong cho biết tôi đã làm sai ở chỗ nào .

Re: for Hoai Huong/bàn gõ
Posted by: Hoai Huong (---.res.east.verizon.net)
Date: July 31, 2005 09:56AM
Chỉ đơn giản là vì chữ này chưa có trong database ().
Tại vì dạng khác của nó là 踈, tức là chữ 踈, có các âm Nôm là thơ, sơ, xưa,...
Kính,
HH

Re: for Hoai Huong/bàn gõ
Posted by: Nicolas Dương (203.215.111.---)
Date: August 07, 2005 06:06PM

Dear Hoài Hương,

Could you please tell me how to use the Hannom IME to type Han-Nôm characters
in email and in website . My computer systerm is Windows98SE.

Thank you!
Siecerely yours!

Nicolas 杨 黎 国 兴

Re: for Hoai Huong/bàn gõ
Posted by: Hoai Huong (---.res.east.verizon.net)
Date: August 08, 2005 02:23PM
Dear Mr. Duong,

Unfortunately, Windows98 doesn't support the Han Nom B font, which is a surrogate pair. On top of that, the HanNomIME only runs with Access 2002 or later. Therefore, you would need Windows 2000 or XP to use this IME. [Sorry for the inconvenience. The Nom fonts require the latest technology.]

As far as typing Nôm characters into e-mail or an HTML editor, I would just type them into Word, then copy and paste, for now.

Regards,

Hoai Huong

Re: for Hoai Huong/bàn gõ
Posted by: Nicolas Dương (203.215.111.---)
Date: August 08, 2005 05:04PM
Cám ơn Hoài Hương

Hiện tại tôi chưa thể nâng cấp cho hệ thống máy tính của tôi được.
đành phải dùng bàn go¬ khác để type Hán Character.
the problem is some character that I know but not in the pronounciation (pinyin) therefor it becomes my difficulties in using hán character.
That is the reason I want to use HanNomIME .

once again, thank you very much

Mucho gracias, 谢谢您

我 杨黎 国兴

Re: for Hoai Huong/bàn gõ
Posted by: HuuVinh (---.itri.org.tw)
Date: August 08, 2005 06:32PM
If you know Unicode of those characters, you should try using input method by Unicode in the function Insert--->symbol of MS Word.

For ex.
You looked up the unicode of the character is U+ 53E8
then go to Word, click Inser, Symbole then input 53E8 you will get

Re: for Hoai Huong/bàn gõ
Posted by: Nicolas Dương (203.215.111.---)
Date: August 08, 2005 08:07PM
Thanks Huu Vinh.

I did not remmember the Unicode of the characters. when I study I just focus on the way how to write, and the meaning only . not on the code of Unicode

I am doing self-study, no teacher,...

Thank you very much

Re: for Hoai Huong/bàn gõ
Posted by: HuuVinh (---.itri.org.tw)
Date: August 08, 2005 08:26PM
Hi , Dương

Download here [www.babelstone.co.uk] the software you can look up the Unicode

Re: for Hoai Huong/bàn gõ
Posted by: Nicolas Dương (203.215.111.---)
Date: August 08, 2005 09:42PM
Dear HuuVinh

I am downloading the software that you have told me

Thank you very much!

杨黎 国兴

Re: for Hoai Huong/bàn gõ
Posted by: Hoai Huong (129.246.254.---)
Date: August 09, 2005 10:47AM
Mr. Duong,

You can also use Tự Điển Hán Việt Thiều Chửu to look up characters by radicals and strokes. But this only applies to Hán characters, of course .

Hoai Huong


Re: for Hoai Huong/bàn gõ
Posted by: Nicolas Dương (203.215.111.---)
Date: August 10, 2005 06:54PM
Thank Hoài Hương for guiding me!

Dương .

Re: for Hoai Huong/bàn gõ
Posted by: huudat (222.254.134.---)
Date: October 18, 2007 10:32PM
Làm ơn cho tôi hỏi, sau khi tôi cài đặt như quý chủ đã chỉ dạy. Nhưng tôi không lam sao biết để cho tôi gõ chữ Hán trên máy tính. Tôi mới học tiếng Hán được 2 tuần và thấy rất hay nhưng làm theo như quý chủ thì tôi không đánh chữ Hán được. Hay là chắc tôi dốt quá không biết được, Làm ơn quý chủ chỉ cho tôi rõ được không. Xin được cảm ơn trước.

Re: for Hoai Huong/bàn gõ
Posted by: Trian (---.maine.res.rr.com)
Date: January 22, 2010 10:07AM
Dear Hoai Huong,

I have two questions. The first one related to download and enter Chinese and Nom characters; and the second one about Han and Nom characters.

1. I tried to download everything as instructed, both ban go and font. However, I could not find the files surreg.exe and setnom.reg in the section of download. After trying many times, I was able to download HanNomA and B. When opening it, it directly opens MS Access. Within Access, the program does not allow me to open new document to type HanNom characters. Moreover, when I tried to use it with in MS Word, I could not use it either. I wonder if the download part missed anything, or my computer could not download it. I tried both computers at office and home. At office, I use Windows XP and at home Window Vista. Neither of them could work.

2. Second question is related to download images from this message window. I am reading several old stele inscriptions from Vietnam, dated 17th and 18th centuries. Currently I am reading Kien Khai Cuu Pham Lien Hoa Bi Ky" at Dong Ngo Temple, in Hai Duong, composed by Chan Master Chan Nguyen. In it, there are several taboo characters, a few Nom characters, and at least ten Han characters that I cannot recognize, because they were wither written in archaic styles, and characters that could not be found in regular dictionaries. I looked them up in Thieu Chuu's dictionary;Vinh Cao's dictionary and even in Matthew's Chinese English dictionary. My last check was in Tu Vi written by Luc Su Thanh, published in Taiwan. I am beginning to learn about Vietnamese Han and read stele inscriptions for a book project. But without much any scholars or thien tri thuc in my area. I know that there are many Han-Nom scholars out there who are familiar with the Vietnamese HanNom system. Is there anyway I can copy, scan and post the characters that I cannot read them, so that I can get help from other scholars, specialists from the Forums. Lastly, any HanNom scholars here in the US that I can directly ask them.

Many thanks.

Trian
ntrian3@yahoo.com

Re: for Hoai Huong/bàn gõ
Posted by: Hiền Hiền (183.81.65.---)
Date: December 09, 2010 11:37PM
Chào chị Hoài Hương
Tôi mới bắt đầu học chữ Hán Nôm. Tôi đã down bàn gõ HanNomIME.zip về máy nhưng khi unzip ra thì không có file setup để cài được bàn gõ này ra máy. Làm ơn chỉ giúp tôi với.
Cảm ơn Hoài Hương

Re: for Hoai Huong/bàn gõ
Posted by: HoaiHuong (---.ida.org)
Date: December 21, 2010 12:54PM
Chào quí vị,

Bàn gõ này là version mới, nên không cần file setup.exe.

Sau khi unzip file, chỉ cần double click vào file có đuôi (extension) là *.mde để mở bàn gõ (bàn gõ dùng MS Access).

HHYour Name: 
Your Email: 
Subject: 
Việt mode:     Off   Telex   VNI   VIQR   Combination
Powered by phpWebSite ©.       Theme design © Sharondippity