Văn Hoá :  Diễn Đàn Viện Việt Học
Diễn đàn trao đổi ý kiến và thảo luận về các đề tài có liên quan đến nghệ thuật, văn học và văn hoá Việt Nam. 
Goto Thread: PreviousNext
Goto: Forum ListMessage ListNew TopicSearch
dich dum cau doi
Posted by: Bao Tran (---.cvx.algx.net)
Date: August 26, 2003 08:19PM
Thưa quí vị,

Tôi có đọc được một câu đối phiên âm ra tiếng Việt nhưng không biết rằng phải dịch như thế nào . Kính mong quí vị dịch dùm cho . Xin đa ta !

Câu đối đó nhu+ sau :

Quang tha'i sinh mo^n, nga~ cha^'n co^ng khoa hoa.n ky` su+o+'ng thu?y
Thi thu+ truye^`n the^', ngoa.i li.nh to^.c phu'c tra.ch hu+~u tu+. lai

Phiên âm chưa chắc đúng
Posted by: AnhMỹ Trần (---.ipt.aol.com)
Date: August 29, 2003 10:41AM
Xin dịch lại ra chữ Nho thì mới hiểu được.
Dịch phiên âm thì không chắc đúng.

Re: Phiên âm chưa chắc đúng
Posted by: Bao Tran (---.74.66.108.Dial1.Philadelphia1.Level3.net)
Date: August 30, 2003 06:16AM
Thưa quí vị,

Đúng là phiên âm thì chưa chắc đúng, nhưng mà không có bản chữ Nho thành ra mới khó hiểu . Tuy nhiên lai lịch của câu đối này như sau :

Một cụ đỗ khoa bảng đầu tiên trong dòng họ, làm rạng rỡ thơm lây cho cả bên họ ngoại . Cho nên có người đã làm câu đối này để tặng thờ trong từ đường, nhưng câu đối này chưa kịp làm nên bản chữ Nho không có mà chỉ có bản phiên âm.

Hy vọng rằng quí vị nào đó có thể tạm dịch dùm cho gần sát nghĩa là quí lắm rồi . Xin cảm tạ trước.

Re: Phiên âm chưa chắc đúng
Posted by: Hoà (---.dsl.rcsntx.swbell.net)
Date: August 30, 2003 08:53PM

Hôm kia có người nhờ dịch mấy chữ này : " 越南佛典叢刊 " ông Anh Mỹ trả lời
lo+` mo+` , co`n nghi la` chu+~ Mo^n . Nay o^ng Anh My~ la.i ye^u ca^`u :

" Xin dịch lại ra chữ Nho thì mới hiểu được.
Dịch phiên âm thì không chắc đúng.

To^i cu~ng muo^'n bie^'t nghi~a hai ca^u ddo^'i tre^n ,nhu+ng ra^'t tie^'c kho^ng ra`nh ma^'y loa.i chu+~ cha(`ng chi.t na`y .Qu'i vi. na`o gio?i chu+~ Nho .Xin vui lo`ng giu'p ddo+~ .

Đa tạ

Hoà

Re: Phiên âm chưa chắc đúng
Posted by: Bao Tran (---.tnt29.phl6.da.uu.net)
Date: August 31, 2003 08:29AM
Thưa quí vị,

Xin có thêm một vài đính chính về lai lịch của câu đối nhờ quí vị giải đáp dùm, lai lich như sau :

Một cụ đỗ khoa bảng trong một làng nổi tiếng nhiều khoa bảng quan lại làm đến chức công hầu khanh tướng. Tính ra thì cụ này làm rể họ Nguyễn là người đỗ đầu tiên chứ không phải là người đỗ đầu tiên trong dòng họ của cụ. Cụ làm rạng danh thơm lây cho cả bên nhà vợ chứ không phải là bên ngoại của cụ. Cho nên có người sau này mới làm đôi câu đối để tặng cho bên ngoại thân (bên vợ) của cụ để thờ ở từ đường nhà họ Nguyễn. Tuy nhiên chưa kịp khắc đôi câu đối này thì bản chữ Nho bị thất lạc mà chỉ còn bản phiên âm. Do vậy mà thật khó hiểu hết ý nghĩa . Kính mong quí vị nào giỏi chữ Nho có thể giải đáp và dịch dùm cho gần sát nghĩa . Xin đa tạ trước.

Tôi xin viết lại câu đối như sau :

" Quang thái sinh môn, ngã chấn công khoa hoạn kỳ sướng thủy
Thi thư truyền thế, ngoại lịnh tộc phúc trạch hữu tự lai ."

Xin mạn phép đặt dấu chấm và dấu phẩy ở các vị trí trên của câu, chứ thực ra tôi cũng không biết rằng như vậy là có đúng hay không. Một điểm nữa là chữ "chấn" có thể là "trấn" chăng ? Và chữ "lịnh" có thể là "lệnh" chăng ? Nếu quí vị nào có thể giải đáp dùm nhưng cần thêm lai lich dữ kiện thì cứ cho ý kiến nhé ! Thành thực cảm ơn quí vị !

Bao Tran

Re: Phiên âm chưa chắc đúng
Posted by: Trần (---.phil.east.verizon.net)
Date: August 31, 2003 11:20AM
Tôi lấy ý trên mà dò lấy, chắc là nguyên văn chữ Nho có thể là như vậy

光彩生門我振功科宦期暢始
詩書轉世外令族福澤有自來

Quang Thái Sinh Môn Ngã Chấn Công Khoa Hoạn Kỳ Sướng Thủy

Thi Thư Truyền Thế Ngoại Lịnh Tộc Phúc Trạch Hữu Tự Lai

Nghĩa là:

Cửa nhà sáng sủa, ta công thành khoa cử, quan trường thông suốt bắt đầu
Sách vở lưu truyền, họ ngoại hưởng phúc trạch (thơm lây) từ đây (mà có)

Nếu dịch ý thì đại khái là như vậy! Mấy loại cú này đòi hỏi người phải biết chữ Nho mà tự hiểu chứ rất khó mà diễn Nôm lại cho thành câu! Nếu cố ép cho thành câu cú tiếng Nôm (như người xưa đã nói) không xuyên tạc thì quê mùa!

Re: Phiên âm chưa chắc đúng
Posted by: Bao Tran (---.74.64.105.Dial1.Philadelphia1.Level3.net)
Date: August 31, 2003 01:54PM
Thưa quí vị,

Thành thật cảm tạ bác (cụ ?) Trần đã giải dùm câu đối . Theo như vậy thì câu đối này nghe sao có vẻ hách dịch tự kiêu quá nhi ? Bởi lối xưng hô "ta". Tôi là độc giả mới cho nên không biết làm sao co' thể đọc được Hán tự từ "forum list" này nhỉ, quí vị nào biết xin chỉ bảo dùm. Tôi chỉ đọc được phần viết chữ Việt của bác (cụ ?) Trần, còn phần chữ Hán thì chỉ thấy những cái ô (boxes) nhỏ. Trong khi đó thì một số bài viết khác thì tôi lại đọc được chữ Hán của bác (cụ ?) Lê Bắc.

Tôi cảm thấy cái mục diễn đàn này thật là hữu ích. Tôi đã học và hiểu biết được nhiều điều từ cái trang này .

Re: Phiên âm chưa chắc đúng
Posted by: Bao Tran (---.tnt35.phl6.da.uu.net)
Date: August 31, 2003 02:16PM
Thưa quí vị,

Tôi có một thắc mắc nữa là nếu người khác tặng câu đối thì sao lại dùng chữ "ngã" nghĩa là "ta" nhi ? Xin quí vị cho biết thêm ý kiến là câu đối trên đối có chỉnh không ? Câu đối này làm cách bây giờ cũng gần 200 năm rồi . Xin đa tạ !

Re: Phiên âm chưa chắc đúng
Posted by: Trần (---.phil.east.verizon.net)
Date: August 31, 2003 02:39PM
Chữ ngã trong Hán văn là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất tiếng thuần Việt không có chữ tương đương.

Con cái xưng với cha mẹ cũng là ngã!

Re: Phiên âm chưa chắc đúng
Posted by: Trần (---.phil.east.verizon.net)
Date: August 31, 2003 06:43PM
Nếu tỉa vẻ cho tận cùng theo cách chẻ sợi tóc làm hai làm tư, làm tám, làm mười sáu, làm ba hai, làm sáu tư như các trự chuyên môn kiểu Trò Tê ở trong này thì tự cổ chí kim không có câu đối nào mà chuẩn cả!

Chẳng qua đó là quy ước theo kiểu biền ngẫu thú chơi chữ ngày xưa! Đọc ngang qua mà nhịp điệu như biền ngẫu, lại có ý đối là đạt rồi .

Tuy nhiên, câu trên nếu thiệt thì quả cũng hơi cứng, nhưng mà tùy theo dụng ý tác giả để biểu lộ chân thành, hay chỉ để khoe chữ???, nên khó lòng mà đem mổ xẻ! Lúc xưa người ta tặng nhau như viết thiệp bây giờ không phải là nặng dụng ý văn chương cũng nên!

Re: Phiên âm chưa chắc đúng
Posted by: XPH (203.208.155.---)
Date: August 31, 2003 07:14PM
Vế thứ hai của đôi câu đối này quả nhiên là hơi gượng, bởi cái đặc trưng của đối là ở thanh vận. Chữ Lịnh của vế thứ hai lẽ ra là thanh bằng thì thuận hơn.

Về nghĩa thì đúng như bạn Bao Tran nói, có đôi chút hơi cao ngạo quá...

Muốn đọc chữ Hán khi duyệt web, bạn phải có trên máy những font tiếng Trung tương ứng, thường là Arial MS Unicode, hoặc MingLiu hay SimSun. Những font này có trong bộ cài của Windows, Office hoặc Internet Explorer, bạn cũng có thể tìm trên mạng theo tên nói trên.

Cheers!

Re: Phiên âm chưa chắc đúng
Posted by: VanMoch (---.lsan.mdsg-pacwest.com)
Date: September 30, 2003 04:45PM
Kinh thua chu liet vi:

Nguoi Bac co the dich chu "Nga" la chu "Mo" (Em mo o mo nga mo) nghe em em va hoi hoi nha que mot tỵ
Con chu"Suong thuy" that ra phai viet la "Xuong thuy"
Lay o cau:
" Doi toa thanh dam the su" (Xuong: noi chuyen, dau hot..."
" Uyen nguyen am thuy hanh chau" ( Thuy: Uong tra noi du chuyen uyen bac, nam chau bon bien...)
Xin loi nghe qui vi ban tan nen hung thu qua, ben ngua mon nhay vao ngang.

Da ta.
VanMoch

Re: dich dum cau doi
Posted by: langtu_hoidau4444 (112.168.248.---)
Date: June 03, 2010 04:07AM
tửu trung bất ngữ chân quân tử
tài thượng phân minh thị trượng phu

Re: dich dum cau doi
Posted by: Nguyễn Thị Minh Phát (---.vdc.vn)
Date: March 11, 2012 09:15PM
登寳殿心中開聖智
入禪門足下發蓮花

禪門不禁無緣客
慈景能容有道人

入禪門起慈悲念
到景當生施捨心

Re: dich dum cau doi
Posted by: fanzung (171.252.206.---)
Date: March 24, 2012 09:33AM
Quote:
langtu_hoidau4444
tửu trung bất ngữ chân quân tử
tài thượng phân minh thị trượng phu

Bác langtu_hoidau4444 có thể cho biết xuất xứ của câu trên ở đâu ra không ?
thank much...

Re: dich dum cau doi
Posted by: t (---.dc.dc.cox.net)
Date: March 24, 2012 10:18AM
.................Tửu trung bất ngữ chân quân tử, 
Tài thượng phân minh ĐẠI trượng phu。

酒中不語真君子
財上分明大丈夫

Khi uống rượu mà không nói mới là người quân tử
Việc tiền bạc có phân minh mới là kẻ trượng phu


Uống rượu mà không nói ( dầu có nói bậy ) thì làm sao hiểu nhau được .[www.google.com]


[www.google.com]


[www.google.com]


..................

Re: dich dum cau doi
Posted by: Trần Anh Mỹ (---.dsl.wlfrct.sbcglobal.net)
Date: March 30, 2012 08:54PM
Có phải ý bạn muốn nói Xưòng Thuỷ 唱始 này không?
*
Còn chữ Mỗ đây, không phải là Ngã hay Ta đâu.
Mỗ sự 某事, mỗ nhân 某人 có nghĩa là "việc nào đó, người nào đó."
*Your Name: 
Your Email: 
Subject: 
Việt mode:     Off   Telex   VNI   VIQR   Combination
Powered by phpWebSite ©.       Theme design © Sharondippity