Văn Hoá :  Diễn Đàn Viện Việt Học
Diễn đàn trao đổi ý kiến và thảo luận về các đề tài có liên quan đến nghệ thuật, văn học và văn hoá Việt Nam. 
Goto Thread: PreviousNext
Goto: Forum ListMessage ListNew TopicSearch
Tam Tu Kinh
Posted by: Pham Gia Dinh (---.ipt.aol.com)
Date: December 19, 2002 06:39AM
Xin nhờ các bạn, các học giả chỉ dẫn cho biết tác giả và tên sách, giảng "Tam Tự Kinh" từ Hán qua Việt, thật dễ hiểu (như tự điển Hán Việt Thiều Chửu), cho các người trình độ Việt Văn trung bình. Xin đa tạ.

Re: Tam Tu Kinh
Posted by: Hoà (---.rasserver.net)
Date: December 29, 2002 09:23AM
Kính anh Phạm gia Đinh,

Tôi không biết hiện nay có sách nào die^~n giải Tam Tự Kinh qua quốc ngữ .Bấy
lâu nay theo dõi bài vở Hán Việt trên diễn đàn .Tôi được học một số chữ Hán Vie^.t . Tho^i thi` ne^'u anh kho^ng che^ vo^'n lie^'ng nu+?a na.c ,nu+?a mo+~ .To^i ma.n phe'p chia se? cu`ng anh ma^'y ca^u trong Tam Tu+. Kinh .
Cu~ng trong di.p na`y to^i xin to? lo`ng tri a^n dde^'n ta^'t ca? qu'i vi. trong ban
Vie^.t Ho.c dda~ bo? ta^m su+'c trong vie^.c pho^? bie^'n tie^'ng Vie^.t .Mong qu'i vi. ddu+`ng na?n lo`ng chi? vi` mo^.t thie^?u so^' thuo^.c loa.i " tie^n ho.c
vo~ ha^.u ho.c va(n " la`m ra^`u "no^`i canh" .

Tra^n trong,

Hoa`


Nha^n chi so+
(ngu+o+`i mo+'i sinh ra)

Ta'nh ba?n thie^.n
(ti'nh ne^'t vo^'n la` la`nh)

Ti'nh tu+o+ng ca^.n
(ti'nh ne^'t ga^`n gu~i)

Tập tương viễn
(đối xử khác xa)

Cẩu bất giáo
(lo+ la` kho^ng da.y do^~)

Ti'nh na~i thie^n
(Ti'nh to^'t se~ thay ddo^?i)

Gia'o chi dda.o
(Con ddu+o+`ng gia'o du.c)

Qu'i di~ chuye^n
(DDa'ng qu'i la` su+. chuye^n ca^`n)

Ti'ch Ma.nh ma^~u
(Xu+a kia me. cu?a Ma.nh Tu+?)

Tra.ch la^n xu+'
(cho.n xo'm gie^`ng)

Tu+? ba^'t ho.c
(con kho^ng chi.u ho.c)

DDoa.n co+ tru+~
(ca('t ddu+'t cung de^.t)

..............................

Du+o+~ng ba^'t gia'o
(nuo^i ma` kho^ng da.y)

Phu. chi qu'a
(lo^~i la` cu?a cha)

Gia'o ba^'t nghie^m
(Da^.y do^~ ma` kho^ng nghie^m kha('c)

Su+ chi ddo.a
(lo^~i la` do tha`y)

Re: Tam Tu Kinh
Posted by: Pham Gia Dinh (---.ipt.aol.com)
Date: December 29, 2002 11:47PM
Kinh anh Hoà,
Rât cam dông duoc anh chia se, giang giai nhung câu Tam Tu Kinh anh thuoc va cam on thanh tinh anh. Mong rang môt ngay nao viec giang Tam Tu Kinh duoc hoc gia chiêu cô, cat nghia môt phân lon giao duc can ban cua nguoi VN.
Nhan co hoi, toi chuc anh va ban biên tâp VietHoc, cac hoc gia, giao su môt nam moi dây thang loi va suc khoe doi dao de tiep tuc truyen ba gia tai cua me.

Pham Gia Dinh

Re: Tam Tu Kinh
Posted by: Lê Văn Ðặng (---.proxy.aol.com)
Date: December 30, 2002 07:14AM
Viện Việt Học có phổ biến Tam Tự Kinh (June 10, 2002).
Xin xem Past Articles, theo link ở trên.
LVĐ
:-)

Re: Tam Tu Kinh
Posted by: Pham Gia Dinh (---.ipt.aol.com)
Date: December 30, 2002 09:12AM
Kinh thua thây Dang,
Cam on thây da bo rât nhieu thi gio cho chung hoc sinh mong muôn tim hiêu côi nguôn. Tiêu sinh nho ban Tam tu Kinh quy gia thây dang ky trên viethoc, moi goi to mo muôn tim hiêu can ban giao duc cua nhiêu thê hê ông cha.
Muc dich cua tiêu sinh la tim nhung sach vo dich TTK ra chu quoc ngu va kem theo nhung diên tich dân giai.
Môt lân nua cam on thây va chuc thây môt nam moi tôt lanh.
Pham Gia Dinh

Re: Tam Tu Kinh
Posted by: Lê Văn Ðặng (---.proxy.aol.com)
Date: December 30, 2002 02:17PM
Sau đây là hai bản Tam Tự Kinh xuất bản bên VN như bạn muốn tìm:
1) Tam Tự Kinh Ðoàn Trung Còn, NXB Ðồng Nai in lại năm 1995.
[bản này có thêm chữ Nôm, không phải chỗ, rất vô duyên].
2) Tam Tự Kinh Lạc Thiện, Thành Hồ 1994 [Hán, Hán Việt, thích nghĩa QN, điển cố].
LVÐ
:-)

Re: Tam Tu Kinh
Posted by: Pham Gia Dinh (---.ipt.aol.com)
Date: January 01, 2003 02:56PM
CAM ON THAY DANG.

Re: Tam Tu Kinh
Posted by: Lê Bắc (---.dsl.sntc01.pacbell.net)
Date: August 02, 2004 10:43PM
Trong quyển "Việt Nam Văn Học Học Sử Yếu" của Dương Quảng Hàm có viết:
Tam Tự Kinh: Nhan sách nghĩa là "sách ba chữ" vì các câu trong cuốn ấy đều có ba chữ. Các chữ cuối câu chẵn đều có vần, và cứ hai vần trắc lại đổi sang hai vần bằng. Sách ấy vẫn truyền là do Vương Ứng Lân, người đời Tống, soạn ra. Sách có 358 câu, chia làm bảy đoạn, v.v....

Có chú thích: Vương Ứng Lân, tự là Bá hậu, người đời Khánh Nguyên (1105-1201) nhà Tống - Đến đời nhà Thanh, Vương Tấn Thăng có làm bài giải thích sách Tam Tự Kinh, nhan là "Tam Tự Kinh huấn hỗ" trong bài tựa đề năm Bính ngọ niên hiệu Khang Hi (1666), cũng nói là sách ấy do Vương Bá Hậu soạn ra. Nhưng các nhà khảo cứu gần đây lại cho sách ấy là do Khu Thích Tử, người cuối đời Tống làm ra

Nay, thấy trong "thư quán" của VVH, có lưu trữ sách Tam Tự Kinh, có 394 câu, có nói về thời kỳ nhà Thanh, thời kỳ Cách Mạng, thời kỳ Dân Quốc, v.v...

Có thắc mắc là phải chăng có nhiều bản Tam Tự Kinh, (vì nếu chỉ có 1 bản viết từ thời nhà Tống, sao lại có đoạn về "dân quốc"?), hay là đời sau thêm thắt vào bản gốc ?

Re: Tam Tu Kinh
Posted by: AnhMỹ Trần (---.dialsprint.net)
Date: August 03, 2004 05:07PM
Tôi nghĩ có hàng chục bản Tam Tự Kinh, cũng như hàng trăm bài thơ Lục Bát vậy .

Re: Tam Tu Kinh
Posted by: Toan (---.209.188.81.dial.tor.accessv.com)
Date: August 06, 2004 06:25PM
Bạn Lê Bắc,
Tôi nghĩ đời sau thêm vào cho đến thời ky Dân Quốc. Đó cũng là bảng tôi đọc.
Mến.
Toàn

Re: Tam Tu Kinh
Posted by: Pham Anh Vu (---.hcm.fpt.vn)
Date: September 29, 2005 07:47PM
Cám ơn các chú và các bác về tài liệu tam tự kinh, cháu đã tìm rất lâu mới được. Cháu cũng rất mong có ngày nào đó có người dịch toàn bộ bản tam tự kinh này sang bản thuần Việt. Thật ra nếu được như thế thì rất hay, vì nếu chúng ta cùng đọc và suy gẫm và dạy cho con cháu theo các điều giáo trong tam tự kinh thì rất là tốt.

Re: Tam Tu Kinh
Posted by: Phamngocsam (195.124.114.---)
Date: April 04, 2007 02:01AM
Kinh thua quy vi.
Toi cung muon tim toi hoc hoi va da download "tam tu kinh" tu link cua VIEN VIET HOC.
Hien toi dang tim sach hoac link ve phan dien giai Tam Tu Kinh ra tieng quoc ngu de co the hieu duoc va giang dai cho con em.
Xin vi nao co the chi giup dum. Thanh that cam on. Sam

Re: Tam Tu Kinh
Posted by: ducloi (---)
Date: January 10, 2011 06:15AM
Quote:
Lê Văn Ðặng
Viện Việt Học có phổ biến Tam Tự Kinh
(June 10, 2002).
Xin xem Past Articles, theo link ở trên.
LVĐ
:-)Your Name: 
Your Email: 
Subject: 
Việt mode:     Off   Telex   VNI   VIQR   Combination
Powered by phpWebSite ©.       Theme design © Sharondippity