Nôm :  Diễn Đàn Viện Việt Học
Diễn đàn thảo luận về các đề tài chữ Nôm. 
Goto Thread: PreviousNext
Goto: Forum ListMessage ListNew TopicSearch
Chữ trên các đồng tiền cổ Việt Nam
Posted by: viet-numis (---.20-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be)
Date: October 25, 2006 06:35PM
Xin các anh/chị cho hỏi, chữ viết trên các đồng tiền cổ Việt Nam là chữ Hán hay chữ Nôm ?

Cám ơn mọi người trước.

-------------------------
[www.viet-numis.com]

Re: Chữ trên các đồng tiền cổ Việt Nam
Posted by: Nguyễn Hữu Tưởng (---.vietel.com.vn)
Date: October 26, 2006 02:49AM
Chữ trên những đồng tiền cổ tìm thấy ở Việt Nam (Gòm cả tiền Việt Nam và tiền Trung Quốc), chưa thấy có đồng nào đúc chữ Nôm. Có một số sách của Việt Nam và Trung Quốc viết về vấn đề này. Nếu bạn cần tôi cung cấp danh mục. Chào

Re: Chữ trên các đồng tiền cổ Việt Nam
Posted by: viet-numis (193.121.166.---)
Date: October 26, 2006 07:20AM
Vâng, xin anh Tưởng cung cấp danh mục các cuốn sách đó. Cám ơn anh.

-------------------------
[www.viet-numis.com]

Re: Chữ trên các đồng tiền cổ Việt Nam
Posted by: Toàn Thắng (58.187.171.---)
Date: October 30, 2006 01:42AM
Xin cám ơn Anh Tưởng, nhưng xin hỏi anh thêm, theo cuốn Ngũ Thiên Tự mà tôi có trong tay thì nhiều chữ đọc và viết giống nhau co dù ta tra cứu đó là Chữ Hán hay Chữ Nôm và những chữ này đều được đúc trên tiền cổ, vậy thì việc coi chữ đúc trên tiền cổ chỉ là chữ Hán có hoàn toàn chính xác không ? Vậy thời kỳ VN thịnh hành chữ Nôm thì tại sao đồng tiền lại có thể đúc chữ Hán? như vậy có phải là mâu thuẫn không ? các chữ đọc và viết theo cách Hán và Nôm đều giống nhau đó là
An
Bắc
Bảo
Bình
Cảm
Cảnh
Chi
Chí
Chính
Công
........
Mong anh giải thích cặn kẽ, bản thân tôi không biết về chữ Nôm và Chữ Hán nhưng là một người sưu tầm tiền cổ, tôi thấy mọi người đều cho rằng chữ trên tiền cổ chỉ là chữ Hán, trong khi tra cứu thì thấy có những từ việc đọc và viết đều giống nhau cho dù là Hán hay Nôm nên thực sự rất phân vân nên muốn hỏi anh và các anh thông thạo chữ Nôm.
Tôi rất muốn biết rõ điều này và mong được giải thích cặn kẽ.
Cám ơn anh

Re: Chữ trên các đồng tiền cổ Việt Nam
Posted by: Nguỵ-yến (---.sac.net.va.gov)
Date: October 30, 2006 10:49AM
Xin mạn phép góp ý với bạn Toàn-Thắng. Chữ Nôm bạn nên hiểu là những từ-ngữ có nguồn gốc KHÁC với ngữ-vựng Hán-Việt. Trong tiếng Việt ta thường phân-loại ra 3 gốc:
1] "Hán-Việt"
2] "Hán-Việt âm Nôm"
3] "Nôm"
Tiếng Việt ta mượn kho Hán-tự hơn ngàn năm nay rồi nên nhiều chữ Hán đã "nhập-tịch" tiếng Việt một cách nhuần-nhuyễn nhưng chúng vẫn là Hán-Việt. Ví-dụ như câu ca-dao:
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước sáng ngời biển đông
Thờ cha kính mẹ một lòng
Cho tròn chữ hiếu đạo trong luân-thường.
Đọc lên thì câu ca-dao này là tiếng Việt trăm phần-trăm. Nhưng nếu ta xét nguồn gốc từng chữ một căn-cứ theo 3 phân-loại trên thì kết-quả như sau:
Trường-hợp 1] "HV" gồm 8 chữ: công, như, nghĩa, đông, kính, hiếu, đạo, luân-thường
Trường-hợp 2]"HV âm Nôm" gồm 3 chữ: ngất [biến-âm của chữ ngật ], thờ [biến-âm của chữ từ ], chữ [biến-âm của chữ tự ]
Trường-hợp 3] "Nôm" gồm 13 chữ: cha, núi, trời, mẹ, nước, sáng, ngời, biển, một, lòng, cho, tròn, trong.
Danh-sách bạn đưa ra như thì hoàn-toàn thuộc loại 1] HV, giống như 8 chữ liệt-kê trong câu ca-dao trên. Tuy chúng là tiếng Việt nhưng gốc-gác từ bên Tàu và cách viết cũng y-chang bên Tàu. Trong khi loại 2] và nhất là loại 3] thì viết ra người Tàu không nhận được mặt chữ, hoặc nếu đọc được thì nghĩa không thông.
Vài lời lạm bàn...

Re: Chữ trên các đồng tiền cổ Việt Nam
Posted by: Thuan Luc (---.dc.dc.cox.net)
Date: October 31, 2006 04:36PM
Tie^`n co^? VietNam co' 2 loa.i: chi'nh tho^'ng do vua chu'a du'c va` vo^ kha?o tie^`n do da^n du'c. Ne^'u la` loa.i chi'nh tho^'ng thi` du`ng vua thuo`ng du`ng nie^n da.i cu?a mi`nh de^? da.t te^n tie^`n nhu* Gia Long tho^ng ba?o. Xe't ra trong li.ch su*? thi` kho^ng coc' vua Viet na`o du`ng chu*~ No^m la`m nie^n hie^.u ca?. Va? la.i du`ng nie^n hie^.u chu*~ no^m, Trung Quo^'c do.c kho^ng duo.c thi` la`m sao sa'c phong cho vua Nam quo^'c ? Nhu* the^', chi? co' the^? tien vo^ kha?o do da^n du'c thi` co' kha? nang co' the^? co' chu*~ No^m. NHU*NG nghie^.t thay, tien co^? co' 4 chu*~ thi` 2 chu*~ 99.99% pha?i la` tho^ng ba?o hay nguye^n ba?o hay xyz ba?o de^? no'i le^n ca'i y' nghi~a cu?a qu'y duoc luu tho^ng. Do^`ng tie^`n du'c la^.u do da^n thi` cu~ng theo nhu* va^.y, du'c la^.u nhu*ng ai cu~ng muo^'n do^`ng tie^`n duoc tie^u thu de^? co' lo*.i. Cha?ng le? lai du'c tie^`n la^.u ma` da.t te^n nhu* "Bi`nh An cu?a quy'" thay vi` "Bi`nh An tho^ng ba?o" thi` ai chi.u nha^.n do^`ng tie^`n mi`nh du'c ra ? Do do' pha?i du`ng chu*~ thong ba?o, nguye^n ba?o cho sang ca?, cho de^~ tie^u thu. Ma` 2 trong 4 chu*~ da~ la` chu*~ Ha'n roi, thi` 2 chu*~ kia la` chu*~ No^m thi` do.c sao cho xuo^i, cha?ng le? da.t te^n tie^`n nhu* " de.p de~ tho^ng ba?o" thi` cha?ng ai nha^.n do^`ng tien ma` nghe cu~ng cho'i tai nu*~a. To'm la.i vi` vua chu'a da~ du`ng chu*~ Ha'n lo*~ ro^`i, nguo`i du'c la^.u cu~ng muo^'n tie^`n mi`nh du'c duoc tie^u thu. thi` cu~ng du`ng chu*~ Ha'n cho de^~ da'nh la^. ma` tho^i. Trie^`u dai na`o cu~ng du`ng chu*~ Ha'n la`m chi'nh ca? de^? ma` co`n giao thiep vo*'i o^ng la'ng gie^`ng khong lo^`. Ngay ca? trieu Tay So*n la` kha' chuo^.ng chu No^m, nhu*ng vua Quang Trung cu~ng pha?i du`ng nien hieu Tay Son, chu*' da^u co' du`ng "nu'i Ta^y".

Re: Chữ trên các đồng tiền cổ Việt Nam
Posted by: Toàn Thắng (58.187.76.---)
Date: November 18, 2006 04:48PM
Cám ơn các Anh(Chị) đã cho biết ý kiến về vấn đề này.

Re: Chữ trên các đồng tiền cổ Việt Nam
Posted by: LVD (---.proxy.aol.com)
Date: November 30, 2006 07:45PM
Một người bạn Mỹ có cho tôi tám đồng tiền VN, hình tròn lỗ vuông, từ Gia Long đến Bảo Đại, bề mặt có 4 chữ HÁN: trên dưới phải trái. Hai chữ phải trái là THÔNG BỬU 通寶; hai chữ trên dưới là niên hiệu:

Gia Long 嘉隆通寶
Minh Mạng 明命通寶
Thiệu Trị 紹治通寶
Tự Đức 嗣德通寶
Đồng Khánh 同慶通寶
Thành Thái 成泰通寶
Duy Tân 維新通寶
Bảo Đại 保大通寶

LVD
30-NOV-06

Re: Chữ trên các đồng tiền cổ Việt Nam
Posted by: Nguyễn Hữu Tưởng (---.vietel.com.vn)
Date: December 04, 2006 07:56PM
Chào bác Toàn Thắng!
Tôi đi công tác lâu ngày không vào mạng nên trả lời bác chậm. Bác thông cảm. Về vấn đề chữ trên tiền cổ thì, về khái quát, các bác Nguỵ Yến, Thuần Lục trao đổi trên diễn đàn là đủ. Tôi có trao đổi với bác thì ý kiến cũng như thế thôi.(Tôi cũng khômg chuyên về vấn đề này mà)
Tôi có trao đổi với một nhà nghiên cứu về tiền cổ, ông ấy nói tư liệu về vấn đề tiền cổ thì nhiều lắm. Bác có thể tìm ngay nơi bác ở. (Tôi cũng không rõ bác đang ở đâu).
Xin cung cấp cho bác tên vài tài liệu bác tìm tham khảo nhé:
- Kho báu tiền cổ Đại Việt - Bảo tàng lịch sử Việt Nam.
- Tiền cổ Việt Nam - Đỗ Văn Ninh - Viện Sử học - Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội. 1974.
- Tiền kim loại Việt Nam - Bảo tàng lịch sử Việt Nam. 2005.
Còn bài viết tạp chí thì nhều lắm.
Chúc bác khoẻ.

Re: Chữ trên các đồng tiền cổ Việt Nam
Posted by: tuan (---)
Date: September 11, 2011 05:22AM
các bạn ơi! nếu đồng tiền màu hơi trắng. không có lỗ ở giũa.thay bằng chữ nôm hay chữ hán đấy.thì đó là tiền j.có từ bao giờYour Name: 
Your Email: 
Subject: 
Việt mode:     Off   Telex   VNI   VIQR   Combination
Powered by phpWebSite ©.       Theme design © Sharondippity