Nôm :  Diễn Đàn Viện Việt Học
Diễn đàn thảo luận về các đề tài chữ Nôm. 
Goto Thread: PreviousNext
Goto: Forum ListMessage ListNew TopicSearch
Xuan ha thu dong
Posted by: Siêng (---.dip.t-dialin.net)
Date: January 21, 2005 03:59AM
Xin Quý vị cho biết tên gốc của bài thơ này:

Thơ Thôi Hiệu
春遊芳草地
夏賞綠荷池
秋飲黃菊酒
冬吟白雪詩.

Xuân du phương thảo địa
Hạ thưởng lục hà trì
Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi.

Cám ơn

---
Tạm phỏng dịch:

Xuân, hạ, thu, đông

Xuân xem hoa cỏ mọc
Hạ ngắm hồ sen xanh
Thu uống rượu cúc vàng
Đông say màu tuyết trắng


Bây giờ thử chuyển qua dạng chữ nôm


春 䀡 花

Re: Xuan ha thu dong
Posted by: Toan (---.ptr.terago.ca)
Date: January 21, 2005 05:58AM
Siêng,

Những loại thơ này có lẽ là 'tứ thời thi 四時詩' hay 'thơ bốn mùa' ! Những bài tương tựa là ......

四氣詩
蘅若首春華
梧楸當夏翳
鳴笙起秋風
置酒飛冬雪


春有百花秋有月
夏有涼風冬有雪
若無閑事挂心頭
便是人間好時節

怕讀書
春天不是讀書天
夏日炎炎正好眠
等到秋來冬又至
收拾書包好過年

Siêng từ từ dịch ra Quốc Ngữ đi !
Chữ Nôm của tôi hơi yếu, nhưng đề nghị Siêng coi lại cấu trúc của chữ Nôm (ví dụ: thành tố định âm và thành tố định nghĩa, bộ thủ vv và vv) khi chọn chữ cho bài thơ ở trên !

Re: Xuan ha thu dong
Posted by: Toan (---.ptr.terago.ca)
Date: January 21, 2005 06:12AM
Siêng,

Nếu Siêng dịch xong 3 bài thơ ở trên ra Quốc Ngữ và Nôm thì có thể thử dịch bài này ......

Dùng 10 chữ Hán trong 1 bài thất ngôn tứ tuyệt 28 chữ !

(Xuân)
籠堤綠柳弄春晴
柳弄春晴曉日明
明日曉晴春弄柳
晴春弄柳綠堤籠

Re: Xuan ha thu dong
Posted by: Toan (---.ptr.terago.ca)
Date: January 21, 2005 06:26AM
Date: 01-21-05 07:58
xin đọc

Re: Xuan ha thu dong
Posted by: Toan (---.ptr.terago.ca)
Date: January 21, 2005 08:53AM
(Xuân)
籠堤綠柳弄春晴,柳弄春晴曉日明

Bài thơ (Xuân) này rất thú vị, nếu các bạn không chú ý thì tôi xin nêu ra:
Câu 1: Đọc từ chữ 1 đến chữ 7
Câu 2: Đọc từ chữ 8 đến chữ 14
Câu 3: Đọc từ chữ 14 đến chữ 8 (ngược lại từ cuối câu)
Câu 4: Đọc từ chữ 7 đến chữ 1 (ngược lại từ giữa câu)

Tổng công 10 chữ Hán cho 28 chữ trong bài thơ !

Re: Xuan ha thu dong
Posted by: Toan (---.ptr.terago.ca)
Date: January 21, 2005 09:14AM
Còn nếu các bạn muốn ngắn nữa thì viết thành 10 chữ như vậy:

(Xuân)
籠堤綠柳弄春晴曉日明

Câu 1: Đọc từ chữ 1 đến chữ 7
Câu 2: Đọc từ chữ 4 đến chữ 10
Câu 3: Đọc từ chữ 10 đến chữ 4 (ngược lại từ cuối câu)
Câu 4: Đọc từ chữ 7 đến chữ 1 (ngược lại từ chữ 7)

Re: Xuan ha thu dong
Posted by: Siêng (---.dip.t-dialin.net)
Date: January 25, 2005 06:13AM
Thanks, sẽ từ từ làm hết mà.

Siêng

Re: Xuan ha thu dong
Posted by: Toan (---.ptr.terago.ca)
Date: January 25, 2005 06:23AM
Mau đi Siêng ơi, tôi đã dịch xong bài dễ nhất rồi đó, để lại cho Siêng những bài khó cho Siêng dịch hục xì dầu luôn smiling smiley

Re: Xuan ha thu dong
Posted by: Siêng (---.dip.t-dialin.net)
Date: January 26, 2005 01:52PM
Cho ra Hán việt trước đã nhé:
Từ từ mình đưa ra quốc ngữ sau.

四氣詩
蘅若首春華
梧楸當夏翳
鳴笙起秋風
置酒飛冬雪


四氣詩

Tứ khí thi
sì qì shi

蘅若首春華

Hành nhược thủ xuân hoa
héng ruò shǒu chun huá

梧楸當夏翳

Ngô thu đương hạ ế
wú qiu dang xià yì

鳴笙起秋風

Minh sanh khởi thu phong
míng sheng qĭ qiu feng

置酒飛冬雪

Trí tửu phi đông tuyết
zhì jiŭ fei dong xuĕYour Name: 
Your Email: 
Subject: 
Việt mode:     Off   Telex   VNI   VIQR   Combination
Powered by phpWebSite ©.       Theme design © Sharondippity