Nôm :  Diễn Đàn Viện Việt Học
Diễn đàn thảo luận về các đề tài chữ Nôm. 
Goto Thread: PreviousNext
Goto: Forum ListMessage ListNew TopicSearch
Goto Page: Previous12
Current Page: 2 of 2
Re: Lại chữ "Lạc"
Posted by: học-lóm (---.rasserver.net)
Date: April 02, 2004 08:40PM
Xin lỗi lại kề cà về âm R trong tiếng Quan Thoại . Theo ý kiến chủ quan của tôi, âm này không tương đương R của tiếng Việt hay tiếng Anh, vì trong cách phiên âm tên nước Iran, Tự diển Từ Hải (trang 49, bo^.nha^n) phiên thành Y Lang (âm quan thoại la yi láng -theo cách phiên âm Pinyin, chu+~ Yi co' va.ch ngang tre^n da^`u).

Thủ đô của nuớc này là Teheran đuợc phiên âm là Đức Hắc Lan.
Nếu quả thực R đọc rung luỡi như R trong tiếng Việt tại sao họ không dùng các chữ nhie^~m (âmquan thoại la` Ra'n, nghi~a la` con tra(n) hay Nhie^n (cu~ng phie^n theo lo^'i Pinyin la` Ra'n) hoa(.c chu~ Nhuong (bo^. thu?y nghi~a la` gia?i tru+` nhu+ nhuong tinh gia?i ha.n, duoc phie^n a^m quan thoa.i la` Ra'ng)


Rồi tôi còn thấy trong từ hải Iraq được phiên là I lạp khắc, bán đảo Iberian đuợc phiên là Y bá lợi an.

Đọc tự điển Hán Việt hiện dại của giáo sư Nguyễn Kim Thản, ta thấy cũng phiên y chang như vậỵ
Ta còn có thể nhặt ra cả loạt thí dụ nhu trang 1422, danh mục d+on vị tiền tệ các nuớc,
Brunei là Bố lôi
Bahrain là Ba lâm,
Israel là dĩ sắc liệt
Gibralta là Trưc bố la đà.
Burundu là bố long địch.
Liberia là Lợi bỉ lý á
Rwanda la` Lo^ vuo.ng dda.t

Cònhàng chục thí dụ nữa, tôi chỉ chọ ra những tên nuớc hiện đại chứ không chọn nhũng tên nứớc nguòi tàu dã biết dên tù thòi xưa như Pháp lan tây, kẻo anh bảo thòi xua họ doc khác bây giò.

Như vậy, anh tàu trong chừng mục nào dó, vẫn không phân biệt rạch ròi âm R và L.

Âm [R] trong tiếng Tàu
Posted by: AnhMỹ Trần (---.fw.hartfordschools.org)
Date: April 05, 2004 09:43AM
"Như vậy, anh tàu trong chừng mục nào dó, vẫn không phân biệt rạch ròi âm R và L."
Nói như vậy thì có lý . Xin đừng nói là tiếng Tàu không có âm [R] .
Muốn biết rõ, xin nói chuyện thẳng với một học sinh Tàu đang học đại học ở Mỹ, hoặc một giáo sư Tàu dạy Chinese ở trường đại học ở Mỹ thì hơn . Cái mục này đối với họ không khó , và bạn có thể đặt ra bao nhiêu câu hỏi cũng được . Sách vở và tự điển Tàu chưa hẳn là mực thước, vì nó phải theo thời gian, và con người nữa .

Re: Lại chữ La.c
Posted by: Vong Hy Nguyen (---.pool015.at101.earthlink.net)
Date: April 17, 2004 11:09AM
dear researcher,
due to the voluminous and profuse materials pertaining to your very pertinent questions concerning LAC, NOM, and others, I would be very willing to send you those related studies by mail if I have your ađdress,
truly yours
Vong hy Nguyen M.D.


Re: Lại chữ "Lạc"
Posted by: Vong Hy Nguyen (---.pool019.at101.earthlink.net)
Date: May 16, 2004 07:07PM

Rat dong y voi ban,
Tau ghi am mot tieng Viet qua chu Tau cua no, roi thi giai thich voi y nghia cua chu Tau ay luon, gia tri cua cach giai thich nhu vay la zerọ!
Phu luu [betel leaf] la tieng Khmer : ph-lu/m-lu , khong co nghia la phu [floating] hay luu [to flow] ti nao ca !
tan lang [arec nut/ noix d'arec] cung la tieng Khmer : s-laa, sin-laa, khong he co nghia la
tan[new] hay la lang[too many different meanings for this ambiguous chinese word which defies any semantic listings]
Vi vay phai xet lai tat ca cac tu han viet ve lich su xua, ten dat, ten nguoi, ten dong ho
[rat nhieu] xua cua nguoi Viet ta, khong the chap nhan cach giai thich lech lac va thieu
khoa hoc cua sach vo tau xua !
Xin moi vao www.gio-o
hay vao Club tieng Viet trong www.freewebs.com/nguyenhyvong de thay nhung nhan xet moi la va thich hop ve tieng Viet cua ta xua cung nhu naỵ.

Re: Lại chữ La.c
Posted by: pham chanh trung (---)
Date: May 17, 2004 06:41PM
Dear Mr.Nguyen Hy Vong, MD.

As I am very interesting in your research on the Lac Nom issues, please kindly send me by my email ađdress your thesis. Hope to receive this soon. Thanks.

Phlu, Sin-laa ?!
Posted by: Trò Tê (---.ipt.aol.com)
Date: May 18, 2004 10:03PM
Quote Dr. Vọng : " Tau ghi am mot tieng Viet qua chu Tau cua no, roi thi giai thich voi y nghia cua chu Tau ay luon, gia tri cua cach giai thich nhu vay la zerọ!
Phu luu [betel leaf] la tieng Khmer : ph-lu/m-lu , khong co nghia la phu [floating] hay luu [to flow] ti nao ca !
tan lang [arec nut/ noix d'arec] cung la tieng Khmer : s-laa, sin-laa, khong he co nghia la
tan[new] hay la lang[too many different meanings for this ambiguous chinese word which defies any semantic listings]

Thưa BS Vọng !
Thiệt là BS khéo nói đùa, khi cho rằng Phù là Floating, Lưu là To Flow, và Tân là New.
Danh-từ kép Tân-Lang 檳榔 có nghĩa là Cây Cau, Areca palm, không có nghĩa NEW ở trỏng, chữ "Tân" này đọc là PIN (theo Wade & Giles). Tân-Lang là phiên-âm từ tiếng Malay Penang, nghĩa là Cây Cau . Tiếng Việt cổ, có Mo Nang là Mo Cau . Nhà Anh lợp những mo Nang ; Nói láo với Nàng, lợp ngói năm căn .
Có ít nhứt 17 chữ Phù, 18 chữ Lưu . Nhưng chúng tôi không nghĩ rằng danh-từ kép Phù-Lưu để chỉ cây Trầu là hai chữ "Nổi Trôi".
Trầu, trong tiếng xưa là Blầu, cũng như Trời là Blời, Trăng là Blăng .
Nếu tiếng Khmer có nói Phlu là cây Trầu, thì có Bà-Con Đông-Nam-Á với Blầu của cổ Việt rồi đó . Nếu Phù-Lưu là tiếng phiên-âm, có lẽ do người Việt xưa có học chữ Hán, phiên-âm để đặt tên CHỮ cho cây Blầu của mình . Hán-Hoa không có tục ăn trầu .
Tên khoa-học của cây Trầu là Piper Betle, từ tiếng Malay Betel, hay Vittela .


Re: Lại chữ La.c
Posted by: vong hy nguyen (---.proxy.aol.com)
Date: May 24, 2004 06:34PM

I will acquiesce to your request, of course I can not send my thesis [sic] to you by email, just because it contains 275 thousand etymons and 100 linguistic articles, picks up 375 megabytes and weighs as book format 22 pounds, no kidding.
If you are still interested in seeing it, I will oblige but you need to send me your ad dress fiirst.
friendly yours,
Vong hy nguyen M.D.

Re: Phlu, Sin-laa ?!
Posted by: Vong Hy Nguyen (---.pool011.at101.earthlink.net)
Date: May 24, 2004 04:29PM

Dear email acquaintance
Tro Te noi dung y, dua chut choi, ma khong dua dau!
du cho 17 hay 18 chu khac nhau thi cung la zero , vi lay am cua nguoi ta ma gan cho nghia cua minh thi la sub zero nua la khac.
xin xem tan lang / xin la trong Lac thien/ tu dien han viet thong dung trang 157 va trong www.gio-o.com
, kien nhan mot chut, tieng tau no impostor lam do nghe ..., khong phai chi co penang la ...cau ma thoi dau!
tuc-ngu ta con co cau:
mam thau nhip, mam nang cung nhip!
phung hoang dua...bip bip cung dua, dung nhu loi anh noi
hoac vao www.freewebs.com/nguyenhyvong , moi vao club tieng viet cho vuị... luon.
I appreciate your pertinent input-feedback
Your email friend,
Vong hy Nguyen M.D.

Tín ngưỡng của người Việt
Posted by: Hoc Tro Nhọ (203.162.3.---)
Date: May 26, 2004 12:05AM
Xin các vị cao minh chỉ dạy cho hai chuyện. Tại sao hàng tháng vào ngày Mồng 2 và 16 Âm lịch. Người ta thường cúng , đây là tín ngưỡng gì ? Và có nguồn gốc từ đâụ ? làm sao phân biệt được tưông Phật của Vietnam với một tượng Phật của TQ và Nhật bản

Xin chân thành cảm ơn.

Một và Rằm
Posted by: AnhMỹ Trần (---.247.13.108.Dial1.Stamford1.Level3.net)
Date: May 26, 2004 04:10PM
Nhà quê tôi thì cúng và thắp hương ngày mùng Một và ngày Rằm . Thờ cúng ông bà tổ tiên, thành hoàng thổ địa .

Re: Chu*~ La.c va` Âm R trong tiếng Hán
Posted by: Toan (---.ptr.terago.ca)
Date: July 22, 2004 05:58AM
Các bạn mến,

Nhiêù ngươì trả lơì quá đi, nay tôi xin giaỉ thích rõ ràng như sau:
(1) Một thiêủ số (rất ít) chữ Hán Việt, Quảng Đông chuyển âm từ tiếng Quan Thoại như chữ He (Quan Thoại), Hok (Quảng Đông), Lạc (Hán Việt).
(2) Tiếng Quan Thoại (phổ thông) hiện nay dưạ theo âm Bác Kinh, nhưng mà cách hành van dưạ theo cách nói tổng khoát của đại đa số ở khu vực Hoàng Hà & Đông Bác Trung Hoa (không bao gồm phía Nam Trường Giang).
(3) Tiêng Quan Thoại tiêu chuẩn có âm R rất rõ ràng như tiêng Anh, thí' vụ như Ren2 (nhân), Ri4 (nhật), Ru2 (nho giáo), Ran2 (tự nhiên), Ru2 (như là) vv và vv.
(4) Trong phần (3) thể hiện cụ thể chuyển âm từ R đến Nh như (1)
(5) Phiên âm IRAN là tại vì đa số phiên âm xuất hiên từ tiếng Quảng Đông (không có R, thế cho L), tiêng Quan Thoại có R nhưng phiên dịch tiêu chuẩn lại thích dùng âm AN trong LAN cho IRAN. Rhode Island vẫn phiên âm thành La Đức đảo chứ không phải Ra Đức đảo
(6) Phiên âm R tiêu chuẩn Quan Thoại hay dành cho âm L trong Wilson vv và vv. Thí vụ Wilson phiên âm thành Wei Er Sun, nhưng cũng lai rai xuất hiên trong danh từ khác nhưng rất hiếm.
Xin cho biết đánh dâ'u hỏi ? đánh thế nào, dấu hỏi ? của tôi tựa dấu huyền

Thân chào
Hán Nôm Tồn


Re: Lại chữ "Lạc"
Posted by: nnt (---.w82-121.abo.wanadoo.fr)
Date: August 01, 2004 01:40PM
Không phải chỉ có người Việt mới bàn về cácchữ "lạc", ngay cả bên TQ cũng thế, tất nhiên không phải do Lạc Long Quân...

Các bạn tới trang này sẽ thấy :
[www.fengshan.com.tw]

Chung quy là do cách phát âm biến đối theo thời đại :

廣韻》「字有二音一音同」,文讀音[hok8],一音同」,文讀音[bik8]。「字白話音「loh8」,變調調值今音為「ho11」字應有可能同音

Ý nói chữ với chữ xưa đồng âm, mà chữ xưa ... âm "lạc"...

Cùng trang cũng nói "lạc"「今音「loh8」

四字查廣韻屬同音當代文讀音標成[lok8],白話音標成[loh8]

Hi hi ... Hổng còn nghi ngờ đọc "Lạc" là âm cổ chữ Hán mà Việt Nam còn giữ được ( tiếng Hán Việt bảo hoàng hơn nhà vua...) chứ hổng sai đâu.

Re: Lại chữ "Lạc"
Posted by: Toan (---.ptr.terago.ca)
Date: August 04, 2004 05:56AM
Bạn nnt,

nnt wrote:
>Hi hi ... Hổng còn nghi ngờ đọc "Lạc" là âm cổ chữ Hán mà Việt Nam còn giữ được

Tiếng Hán Việt bảo tồn rất nhiều cổ âm chữ Hán, cũng như các phương ngôn Quảng Đông (Việt), Mân Việt(閩越) vv

Toàn

Re: Lại chữ "Lạc"
Posted by: Trần (148.177.1.---)
Date: August 04, 2004 07:01AM
Nói chung lại bác sĩ Hy Vọng không biết chữ Hán đến nơi lại bị phức cảm tự ti theo lối bài Hoa bỉ Tàu thường tình, dùng ngữ Nam Đảo để bỉ chữ Hán.

Người học chữ Hán lại không kiểm chứng được mấy tài liệu mà bác sĩ Hy Vọng đưa ra nó thuộc loại quan hệ nào.

Vấn đề ở chổ là không có một cách nhìn thật tổng thể và nhân văn về lịch sử phát triển văn hóa lịch sử cổ đại .

Bác sĩ Hy Vọng còn thiếu thành thật trong nghiên cứu khi giả đem tiếng Thái - Lào ... xếp vô hệ Nam Đảo .

Bác sĩ mà chẩm bệnh đúng thì cũng mừng cho học thuật nước nhà, ai dè bác sĩ cũng bị bệnh bất nhất, bất nhị cho nên gặp phải người chuyên môn là bị xép ve.

Tiếng Việt là một ngôn ngữ đặc biệt, do tính giao lưu đặc biệt trong lịch sử! Phủ nhận yếu tố khách quan này mà cố tình chứng minh điều này điều nọ thì như người khoe áo quần, khoe riết mấy lớp tới lượt lòi lông lòi da, quay về thời khỉ vượn mới là văn hóa cổ truyền sao?

Mấy chi tiết bác sĩ Hy Vọng đưa ra chẳng có gì mới lạ, nhưng thấy bác giả đò có dụng ý thấy rõ.

Re: Lại chữ "Lạc"
Posted by: Đinh Tuấn (203.162.3.---)
Date: May 01, 2007 03:12AM
Hữu Vinh viết: " 1. Có người nói chữ Hùng là do viết nhầm từ chữ (xem Việt Sử Lược), nhưng chữ này cũng vì viết nhầm từ chữ Lạc mà ra ?
2. Một chữ nữa mà ta hay đọc là Lạc (Lạc Long Quân, Lạc Vương), chử này có phải là chữ Nôm hay không?. Tại sao ta đọc là Lạc trong khi tiếng Hán đọc là Hạc, họ không có âm Lạc cho chữ này ?"

Từ trước đến nay các nhà nghiên cứu Việt sử hình như đa số đều cho rằng chữ là do viết lầm từ chữ lại lộn từ chẳng hạn theo học giả Đào Duy Anh nói trong "Lịch sử cổ đại Việt Nam " là sách Quốc Ngữ chép chữ ra trong Vương Tôn Hùng. Theo tôi lập luận như thế không vững vì hiện tượng viết lầm thường chỉ xảy ra khi viết về địa danh, tên người chung chung trong khi chữ Hùng trong Hùng Vương là tên của vị Quốc Tổ thì chắc chắn cổ nhân không thể viết lầm , trong " Lĩnh Nam trích quái" ( tuy không có bản gốc chữ Hán ) tôi đoán chữ trong Hùng Vương được viết phân biệt rất rõ với chữ trong Lạc tướng, Lạc hầu trong cùng truyện Hồng Bàng do đó không thể cho viết lầm từ 雒.
Kể cả chữ cũng vậy chữ này trong đó phân biệt rõ chữ trong Lạc tướng, Lạc hầu như thế = cũng không phải như trước nay có nhiều người suy luận. Riêng về âm Hán Việt " lạc " theo tôi đây không phải là âm Hán cổ hay Hán Việt cổ vì trong những từ điển Hán xưa nay đều không thấy có âm nào tương đương với nó, cũng không phải là âm VIệt cổ được phiên âm và do đó cũng không phải là âm Nôm vì đơn giản cùng thời, cùng văn bản " Lĩnh Nam trích quái" âm "lạc " cũng có rồi như 雒, 駱, 落...không cần thiết phải tạo ra âm " lạc " nữa. trong Lạc Long Quân vị Tổ Tiên VN rõ ràng được các tác giả viết rất chuẩn xác với bộ trãi như muốn lưu truyền lại cho con dân đời sau không thể quên chữ gắn với Long Quân ( khỏi lầm với Long Quân của dân tộc khác )như vậy ẩn chứa về gốc tích dân tộc VN. Sau đây là được người Quảng Đông Cantonese phát âm "lok3" theo tra cứu : [chinalanguage.com] phải chăng âm Hán Việt " lạc " xuất xứ từ đây và suy ra dân Quảng Đông và Việt có chung cội nguồn ( Giao Chỉ từng bao gồm lưỡng Quảng và Bắc Việt )

Re: Lại chữ "Lạc"
Posted by: Đinh Tuấn (203.162.3.---)
Date: May 01, 2007 07:43PM
Nhờ anh Hữu Vinh tôi mới biết chính xác chữ "lạc " trong Lạc tướng, Lạc hầu được " Lĩnh Nam trích quái" viết là: bộ trãi do đó tôi xin admin xoá bỏ phần ý kiến đã viết trên.

Re: Lại chữ "Lạc"
Posted by: 石 生 (---.dip.t-dialin.net)
Date: May 02, 2007 11:41AM
Xin các bạn tra cứu họ các chữ sau (vì tôi không có văn bản Hán Nôm gốc)
vua Hùng ? đời Hồng bàng 鴻 龐 ? nước Âu lạc 甌 貉 ? giống Lạc hồng 貉 鴻 ? Lạc tướng, Lạc hầu ? Lạc long quân ?
(*chữ có âm: hé (hạc) = háozi (lạc!) cứ theo hai cuốn Hán Việt từ điển Beijing 1960 và Trung Việt từ điển Hanoi 1992)

Goto Page: Previous12
Current Page: 2 of 2


Your Name: 
Your Email: 
Subject: 
Việt mode:     Off   Telex   VNI   VIQR   Combination
Powered by phpWebSite ©.       Theme design © Sharondippity